Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ağustos 2010 Salı

Şirket Değerlemeye Yönelik İndirgenmiş Nakit Akımları [İNA] Hesaplama Yöntemi

 
'Module1

Sub INA_Kur()
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.Unprotect
    ActiveWindow.FreezePanes = False
    Cells.Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ŞİRKET DEĞERLEMEYE YÖNELİK İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI [İNA] HESAPLAMA YÖNTEMİ"
    Columns("A:A").ColumnWidth = 6
    Columns("B:B").ColumnWidth = 94
    Columns("C:G").ColumnWidth = 14
    Range("A14").FormulaR1C1 = "İşlem Tanımı"
    Range("C14").FormulaR1C1 = "2010"
    Range("D14").FormulaR1C1 = "2011"
    Range("E14").FormulaR1C1 = "2012"
    Range("F14").FormulaR1C1 = "2013"
    Range("G14").FormulaR1C1 = "2014"
    Range("A15").FormulaR1C1 = "A"
    Range("A16").FormulaR1C1 = "B"
    Range("A17").FormulaR1C1 = "C"
    Range("A18").FormulaR1C1 = "C1"
    Range("A19").FormulaR1C1 = "C2"
    Range("A20").FormulaR1C1 = "C3"
    Range("A21").FormulaR1C1 = "C4"
    Range("A22").FormulaR1C1 = "D"
    Range("A23").FormulaR1C1 = "E"
    Range("A24").FormulaR1C1 = "F"
    Range("A25").FormulaR1C1 = "G"
    Range("B15").FormulaR1C1 = "Borçlanma Maliyeti [Rd]"
    Range("B16").FormulaR1C1 = "Vergi Oranı [Rt]"
    Range("B17").FormulaR1C1 = "Öz Kaynak Maliyeti (Rate cost of Equity= C1+ (C2 * (R3 - C1)) + C4 ) [Re][Capital Asset Pricing Model (CAPM)] "
    Range("B18").FormulaR1C1 = "Risksiz Getiri [Rf]"
    Range("B19").FormulaR1C1 = "Pay Senedinin Risk Endeksi (Beta) [B]"
    Range("B20").FormulaR1C1 = "Pay Senedi Pazarında Beklenen Getiri  [Rm]"
    Range("B21").FormulaR1C1 = "Ülke Riski [Rc]"
    Range("B22").FormulaR1C1 = "Sabit Büyüme Oranı"
    Range("B23").FormulaR1C1 = "Borç Ağırlığı ((e + f) / h)"
    Range("B24").FormulaR1C1 = "Öz Kaynak Ağırlığı (g / h)"
    Range("B25").FormulaR1C1 = "Ağırlıklı Ortlama Sermaye Maliyeti [Weighted Average Cost of Capital WACC] ((A * (1 - B) * E) + (C * F))"
    Range("C15").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("C16").FormulaR1C1 = "20%"
    Range("C17").FormulaR1C1 = "=R[1]C+(R[2]C*(R[3]C-R[1]C))+R[4]C"
    Range("C18").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("C19").FormulaR1C1 = "1.2"
    Range("C20").FormulaR1C1 = "13%"
    Range("C21").FormulaR1C1 = "5%"
    Range("C22").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("C23").FormulaR1C1 = "=IF(R[101]C=0,0,(R[77]C+R[86]C)/R[101]C)"
    Range("C24").FormulaR1C1 = "=IF(R[100]C=0,0,R[93]C/R[100]C)"
    Range("C25").FormulaR1C1 = "=(R[-10]C*(1-R[-9]C)*R[-2]C)+(R[-8]C*R[-1]C)"
    Range("D15").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("D16").FormulaR1C1 = "20%"
    Range("D17").FormulaR1C1 = "=R[1]C+(R[2]C*(R[3]C-R[1]C))+R[4]C"
    Range("D18").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("D19").FormulaR1C1 = "1.2"
    Range("D20").FormulaR1C1 = "13%"
    Range("D21").FormulaR1C1 = "5%"
    Range("D22").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("D23").FormulaR1C1 = "=IF(R[101]C=0,0,(R[77]C+R[86]C)/R[101]C)"
    Range("D24").FormulaR1C1 = "=IF(R[100]C=0,0,R[93]C/R[100]C)"
    Range("D25").FormulaR1C1 = "=(R[-10]C*(1-R[-9]C)*R[-2]C)+(R[-8]C*R[-1]C)"
    Range("E15").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("E16").FormulaR1C1 = "20%"
    Range("E17").FormulaR1C1 = "=R[1]C+(R[2]C*(R[3]C-R[1]C))+R[4]C"
    Range("E18").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("E19").FormulaR1C1 = "1.2"
    Range("E20").FormulaR1C1 = "13%"
    Range("E21").FormulaR1C1 = "5%"
    Range("E22").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("E23").FormulaR1C1 = "=IF(R[101]C=0,0,(R[77]C+R[86]C)/R[101]C)"
    Range("E24").FormulaR1C1 = "=IF(R[100]C=0,0,R[93]C/R[100]C)"
    Range("E25").FormulaR1C1 = "=(R[-10]C*(1-R[-9]C)*R[-2]C)+(R[-8]C*R[-1]C)"
    Range("F15").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("F16").FormulaR1C1 = "20%"
    Range("F17").FormulaR1C1 = "=R[1]C+(R[2]C*(R[3]C-R[1]C))+R[4]C"
    Range("F18").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("F19").FormulaR1C1 = "1.2"
    Range("F20").FormulaR1C1 = "13%"
    Range("F21").FormulaR1C1 = "5%"
    Range("F22").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("F23").FormulaR1C1 = "=IF(R[101]C=0,0,(R[77]C+R[86]C)/R[101]C)"
    Range("F24").FormulaR1C1 = "=IF(R[100]C=0,0,R[93]C/R[100]C)"
    Range("F25").FormulaR1C1 = "=(R[-10]C*(1-R[-9]C)*R[-2]C)+(R[-8]C*R[-1]C)"
    Range("G15").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("G16").FormulaR1C1 = "20%"
    Range("G17").FormulaR1C1 = "=R[1]C+(R[2]C*(R[3]C-R[1]C))+R[4]C"
    Range("G18").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("G19").FormulaR1C1 = "1.2"
    Range("G20").FormulaR1C1 = "13%"
    Range("G21").FormulaR1C1 = "5%"
    Range("G22").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("G23").FormulaR1C1 = "=IF(R[101]C=0,0,(R[77]C+R[86]C)/R[101]C)"
    Range("G24").FormulaR1C1 = "=IF(R[100]C=0,0,R[93]C/R[100]C)"
    Range("G25").FormulaR1C1 = "=(R[-10]C*(1-R[-9]C)*R[-2]C)+(R[-8]C*R[-1]C)"
    Range("A27").FormulaR1C1 = "H"
    Range("A28").FormulaR1C1 = "I"
    Range("A29").FormulaR1C1 = "'1"
    Range("A30").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A31").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A32").FormulaR1C1 = "c"
    Range("A33").FormulaR1C1 = "'2"
    Range("A34").FormulaR1C1 = "'3"
    Range("A35").FormulaR1C1 = "'4"
    Range("A36").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A37").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A38").FormulaR1C1 = "c"
    Range("A39").FormulaR1C1 = "'5"
    Range("A40").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A41").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A42").FormulaR1C1 = "c"
    Range("A43").FormulaR1C1 = "'6"
    Range("A44").FormulaR1C1 = "'7"
    Range("A45").FormulaR1C1 = "'8"
    Range("A46").FormulaR1C1 = "J"
    Range("A47").FormulaR1C1 = "'1"
    Range("A48").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A49").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A50").FormulaR1C1 = "c"
    Range("A51").FormulaR1C1 = "d"
    Range("A52").FormulaR1C1 = "e"
    Range("A53").FormulaR1C1 = "f"
    Range("A54").FormulaR1C1 = "'2"
    Range("A55").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A56").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A57").FormulaR1C1 = "c"
    Range("A58").FormulaR1C1 = "d"
    Range("A59").FormulaR1C1 = "'3"
    Range("A60").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A61").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A62").FormulaR1C1 = "'4"
    Range("A63").FormulaR1C1 = "'5"
    Range("A64").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A65").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A66").FormulaR1C1 = "'6"
    Range("A67").FormulaR1C1 = "'7"
    Range("A68").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A69").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A70").FormulaR1C1 = "c"
    Range("A71").FormulaR1C1 = "'8"
    Range("A72").FormulaR1C1 = "a"
    Range("A73").FormulaR1C1 = "b"
    Range("A74").FormulaR1C1 = "c"
    Range("A75").FormulaR1C1 = "'9"
    Range("A76").FormulaR1C1 = "'10"
    Range("A77").FormulaR1C1 = "K"
    Range("A78").FormulaR1C1 = "L"
    Range("A79").FormulaR1C1 = "M"
    Range("B27").FormulaR1C1 = "DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU"
    Range("B28").FormulaR1C1 = "DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ"
    Range("B29").FormulaR1C1 = "Satışlardan Elde Edilen Nakit"
    Range("B30").FormulaR1C1 = "Net Satışlar"
    Range("B31").FormulaR1C1 = "Ticari Alacaklardaki Azalışlar"
    Range("B32").FormulaR1C1 = "Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)"
    Range("B33").FormulaR1C1 = "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit"
    Range("B34").FormulaR1C1 = "Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit"
    Range("B35").FormulaR1C1 = "Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)"
    Range("B36").FormulaR1C1 = "Menkul Kıymet İhraçlarından"
    Range("B37").FormulaR1C1 = "Alınan Krediler"
    Range("B38").FormulaR1C1 = "Diğer Artışlar"
    Range("B39").FormulaR1C1 = "Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)"
    Range("B40").FormulaR1C1 = "Menkul Kıymet İhraçlarından"
    Range("B41").FormulaR1C1 = "Alınan Krediler"
    Range("B42").FormulaR1C1 = "Diğer Artışlar"
    Range("B43").FormulaR1C1 = "Sermaye Artışından Sağlanan Nakit"
    Range("B44").FormulaR1C1 = "Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit"
    Range("B45").FormulaR1C1 = "Diğer Nakit Girişleri"
    Range("B46").FormulaR1C1 = "DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI"
    Range("B47").FormulaR1C1 = "Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları"
    Range("B48").FormulaR1C1 = "Satışların Maliyeti"
    Range("B49").FormulaR1C1 = "Stoklardaki Artışlar"
    Range("B50").FormulaR1C1 = "Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar"
    Range("B51").FormulaR1C1 = "Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)"
    Range("B52").FormulaR1C1 = "Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)"
    Range("B53").FormulaR1C1 = "Stoklardaki Azalışlar (-)"
    Range("B54").FormulaR1C1 = "Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları"
    Range("B55").FormulaR1C1 = "Araştırma ve Geliştirme Giderleri"
    Range("B56").FormulaR1C1 = "Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri"
    Range("B57").FormulaR1C1 = "Genel Yönetim Giderleri"
    Range("B58").FormulaR1C1 = "Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)"
    Range("B59").FormulaR1C1 = "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları"
    Range("B60").FormulaR1C1 = "Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar"
    Range("B61").FormulaR1C1 = "Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)"
    Range("B62").FormulaR1C1 = "Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları "
    Range("B63").FormulaR1C1 = "Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı"
    Range("B64").FormulaR1C1 = "Olağandışı Gider ve Zararlar"
    Range("B65").FormulaR1C1 = "Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)"
    Range("B66").FormulaR1C1 = "Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları"
    Range("B67").FormulaR1C1 = "Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)"
    Range("B68").FormulaR1C1 = "Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri"
    Range("B69").FormulaR1C1 = "Alınan Krediler Anapara Ödemeleri"
    Range("B70").FormulaR1C1 = "Diğer Ödemeler"
    Range("B71").FormulaR1C1 = "Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)"
    Range("B72").FormulaR1C1 = "Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri"
    Range("B73").FormulaR1C1 = "Alınan Krediler Anapara Ödemeleri"
    Range("B74").FormulaR1C1 = "Diğer Ödemeler"
    Range("B75").FormulaR1C1 = "Ödenen Vergi ve Benzerleri"
    Range("B76").FormulaR1C1 = "Diğer Nakit Çıkışları"
    Range("B77").FormulaR1C1 = "DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (H + I - J)"
    Range("B78").FormulaR1C1 = "NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (I - J)"
    Range("B79").FormulaR1C1 = "FAİZ ÖNCESİ ve VERGİ SONRASI NOMİNAL NET NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (L + J4)"
    Range("C27").FormulaR1C1 = "0"
    Range("C28").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[5]C+R[6]C+R[7]C+R[11]C+R[15]C+R[16]C+R[17]C"
    Range("C29").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C-R[3]C"
    Range("C30").FormulaR1C1 = "90000"
    Range("C31").FormulaR1C1 = ""
    Range("C32").FormulaR1C1 = "780"
    Range("C33").FormulaR1C1 = ""
    Range("C34").FormulaR1C1 = ""
    Range("C35").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("C36").FormulaR1C1 = ""
    Range("C37").FormulaR1C1 = ""
    Range("C38").FormulaR1C1 = ""
    Range("C39").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("C40").FormulaR1C1 = ""
    Range("C41").FormulaR1C1 = ""
    Range("C42").FormulaR1C1 = ""
    Range("C43").FormulaR1C1 = ""
    Range("C44").FormulaR1C1 = ""
    Range("C45").FormulaR1C1 = ""
    Range("C46").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[8]C+R[13]C+R[16]C+R[17]C+R[20]C+R[21]C+R[25]C+R[29]C+R[30]C"
    Range("C47").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C-R[5]C-R[6]C"
    Range("C48").FormulaR1C1 = "52500"
    Range("C49").FormulaR1C1 = ""
    Range("C50").FormulaR1C1 = ""
    Range("C51").FormulaR1C1 = "910"
    Range("C52").FormulaR1C1 = "2700"
    Range("C53").FormulaR1C1 = ""
    Range("C54").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C"
    Range("C55").FormulaR1C1 = ""
    Range("C56").FormulaR1C1 = "4800"
    Range("C57").FormulaR1C1 = "3850"
    Range("C58").FormulaR1C1 = ""
    Range("C59").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("C60").FormulaR1C1 = ""
    Range("C61").FormulaR1C1 = ""
    Range("C62").FormulaR1C1 = "2900"
    Range("C63").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("C64").FormulaR1C1 = ""
    Range("C65").FormulaR1C1 = ""
    Range("C66").FormulaR1C1 = "9000"
    Range("C67").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("C68").FormulaR1C1 = ""
    Range("C69").FormulaR1C1 = ""
    Range("C70").FormulaR1C1 = ""
    Range("C71").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("C72").FormulaR1C1 = ""
    Range("C73").FormulaR1C1 = ""
    Range("C74").FormulaR1C1 = ""
    Range("C75").FormulaR1C1 = "5190"
    Range("C76").FormulaR1C1 = ""
    Range("C77").FormulaR1C1 = "=R[-50]C+R[-49]C-R[-31]C"
    Range("C78").FormulaR1C1 = "=R[-49]C-R[-32]C"
    Range("C79").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+R[-17]C"
    Range("D27").FormulaR1C1 = "=R[55]C[-1]"
    Range("D28").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[5]C+R[6]C+R[7]C+R[11]C+R[15]C+R[16]C+R[17]C"
    Range("D29").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C-R[3]C"
    Range("D30").FormulaR1C1 = "100000"
    Range("D31").FormulaR1C1 = ""
    Range("D32").FormulaR1C1 = "1330"
    Range("D33").FormulaR1C1 = ""
    Range("D34").FormulaR1C1 = ""
    Range("D35").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("D36").FormulaR1C1 = ""
    Range("D37").FormulaR1C1 = ""
    Range("D38").FormulaR1C1 = ""
    Range("D39").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("D40").FormulaR1C1 = ""
    Range("D41").FormulaR1C1 = ""
    Range("D42").FormulaR1C1 = ""
    Range("D43").FormulaR1C1 = ""
    Range("D44").FormulaR1C1 = ""
    Range("D45").FormulaR1C1 = ""
    Range("D46").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[8]C+R[13]C+R[16]C+R[17]C+R[20]C+R[21]C+R[25]C+R[29]C+R[30]C"
    Range("D47").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C-R[5]C-R[6]C"
    Range("D48").FormulaR1C1 = "60000"
    Range("D49").FormulaR1C1 = "2000"
    Range("D50").FormulaR1C1 = ""
    Range("D51").FormulaR1C1 = "1170"
    Range("D52").FormulaR1C1 = "3000"
    Range("D53").FormulaR1C1 = ""
    Range("D54").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C"
    Range("D55").FormulaR1C1 = ""
    Range("D56").FormulaR1C1 = "5000"
    Range("D57").FormulaR1C1 = "4000"
    Range("D58").FormulaR1C1 = ""
    Range("D59").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("D60").FormulaR1C1 = ""
    Range("D61").FormulaR1C1 = ""
    Range("D62").FormulaR1C1 = "3000"
    Range("D63").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("D64").FormulaR1C1 = ""
    Range("D65").FormulaR1C1 = ""
    Range("D66").FormulaR1C1 = "10000"
    Range("D67").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("D68").FormulaR1C1 = ""
    Range("D69").FormulaR1C1 = ""
    Range("D70").FormulaR1C1 = ""
    Range("D71").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("D72").FormulaR1C1 = ""
    Range("D73").FormulaR1C1 = ""
    Range("D74").FormulaR1C1 = ""
    Range("D75").FormulaR1C1 = "5600"
    Range("D76").FormulaR1C1 = ""
    Range("D77").FormulaR1C1 = "=R[-50]C+R[-49]C-R[-31]C"
    Range("D78").FormulaR1C1 = "=R[-49]C-R[-32]C"
    Range("D79").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+R[-17]C"
    Range("E27").FormulaR1C1 = "=R[50]C[-1]"
    Range("E28").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[5]C+R[6]C+R[7]C+R[11]C+R[15]C+R[16]C+R[17]C"
    Range("E29").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C-R[3]C"
    Range("E30").FormulaR1C1 = "110000"
    Range("E31").FormulaR1C1 = ""
    Range("E32").FormulaR1C1 = "830"
    Range("E33").FormulaR1C1 = ""
    Range("E34").FormulaR1C1 = ""
    Range("E35").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("E36").FormulaR1C1 = ""
    Range("E37").FormulaR1C1 = ""
    Range("E38").FormulaR1C1 = ""
    Range("E39").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("E40").FormulaR1C1 = ""
    Range("E41").FormulaR1C1 = ""
    Range("E42").FormulaR1C1 = ""
    Range("E43").FormulaR1C1 = ""
    Range("E44").FormulaR1C1 = ""
    Range("E45").FormulaR1C1 = ""
    Range("E46").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[8]C+R[13]C+R[16]C+R[17]C+R[20]C+R[21]C+R[25]C+R[29]C+R[30]C"
    Range("E47").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C-R[5]C-R[6]C"
    Range("E48").FormulaR1C1 = "66000"
    Range("E49").FormulaR1C1 = "500"
    Range("E50").FormulaR1C1 = ""
    Range("E51").FormulaR1C1 = "380"
    Range("E52").FormulaR1C1 = "3300"
    Range("E53").FormulaR1C1 = ""
    Range("E54").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C"
    Range("E55").FormulaR1C1 = ""
    Range("E56").FormulaR1C1 = "5100"
    Range("E57").FormulaR1C1 = "4080"
    Range("E58").FormulaR1C1 = ""
    Range("E59").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("E60").FormulaR1C1 = ""
    Range("E61").FormulaR1C1 = ""
    Range("E62").FormulaR1C1 = "3090"
    Range("E63").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("E64").FormulaR1C1 = ""
    Range("E65").FormulaR1C1 = ""
    Range("E66").FormulaR1C1 = "11000"
    Range("E67").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("E68").FormulaR1C1 = ""
    Range("E69").FormulaR1C1 = ""
    Range("E70").FormulaR1C1 = ""
    Range("E71").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("E72").FormulaR1C1 = ""
    Range("E73").FormulaR1C1 = ""
    Range("E74").FormulaR1C1 = ""
    Range("E75").FormulaR1C1 = "6346"
    Range("E76").FormulaR1C1 = ""
    Range("E77").FormulaR1C1 = "=R[-50]C+R[-49]C-R[-31]C"
    Range("E78").FormulaR1C1 = "=R[-49]C-R[-32]C"
    Range("E79").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+R[-17]C"
    Range("F27").FormulaR1C1 = "=R[50]C[-1]"
    Range("F28").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[5]C+R[6]C+R[7]C+R[11]C+R[15]C+R[16]C+R[17]C"
    Range("F29").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C-R[3]C"
    Range("F30").FormulaR1C1 = "121000"
    Range("F31").FormulaR1C1 = ""
    Range("F32").FormulaR1C1 = "920"
    Range("F33").FormulaR1C1 = ""
    Range("F34").FormulaR1C1 = ""
    Range("F35").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("F36").FormulaR1C1 = ""
    Range("F37").FormulaR1C1 = ""
    Range("F38").FormulaR1C1 = ""
    Range("F39").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("F40").FormulaR1C1 = ""
    Range("F41").FormulaR1C1 = ""
    Range("F42").FormulaR1C1 = ""
    Range("F43").FormulaR1C1 = ""
    Range("F44").FormulaR1C1 = ""
    Range("F45").FormulaR1C1 = ""
    Range("F46").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[8]C+R[13]C+R[16]C+R[17]C+R[20]C+R[21]C+R[25]C+R[29]C+R[30]C"
    Range("F47").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C-R[5]C-R[6]C"
    Range("F48").FormulaR1C1 = "72600"
    Range("F49").FormulaR1C1 = "550"
    Range("F50").FormulaR1C1 = ""
    Range("F51").FormulaR1C1 = "550"
    Range("F52").FormulaR1C1 = "=3.63*1000"
    Range("F53").FormulaR1C1 = ""
    Range("F54").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C"
    Range("F55").FormulaR1C1 = ""
    Range("F56").FormulaR1C1 = "5200"
    Range("F57").FormulaR1C1 = "=4.16*1000"
    Range("F58").FormulaR1C1 = ""
    Range("F59").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("F60").FormulaR1C1 = ""
    Range("F61").FormulaR1C1 = ""
    Range("F62").FormulaR1C1 = "3180"
    Range("F63").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("F64").FormulaR1C1 = ""
    Range("F65").FormulaR1C1 = ""
    Range("F66").FormulaR1C1 = "12100"
    Range("F67").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("F68").FormulaR1C1 = ""
    Range("F69").FormulaR1C1 = ""
    Range("F70").FormulaR1C1 = ""
    Range("F71").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("F72").FormulaR1C1 = ""
    Range("F73").FormulaR1C1 = ""
    Range("F74").FormulaR1C1 = ""
    Range("F75").FormulaR1C1 = "7172"
    Range("F76").FormulaR1C1 = ""
    Range("F77").FormulaR1C1 = "=R[-50]C+R[-49]C-R[-31]C"
    Range("F78").FormulaR1C1 = "=R[-49]C-R[-32]C"
    Range("F79").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+R[-17]C"
    Range("G27").FormulaR1C1 = "=R[50]C[-1]"
    Range("G28").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[5]C+R[6]C+R[7]C+R[11]C+R[15]C+R[16]C+R[17]C"
    Range("G29").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C-R[3]C"
    Range("G30").FormulaR1C1 = "133100"
    Range("G31").FormulaR1C1 = ""
    Range("G32").FormulaR1C1 = "1010"
    Range("G33").FormulaR1C1 = ""
    Range("G34").FormulaR1C1 = ""
    Range("G35").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("G36").FormulaR1C1 = ""
    Range("G37").FormulaR1C1 = ""
    Range("G38").FormulaR1C1 = ""
    Range("G39").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("G40").FormulaR1C1 = ""
    Range("G41").FormulaR1C1 = ""
    Range("G42").FormulaR1C1 = ""
    Range("G43").FormulaR1C1 = ""
    Range("G44").FormulaR1C1 = ""
    Range("G45").FormulaR1C1 = ""
    Range("G46").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[8]C+R[13]C+R[16]C+R[17]C+R[20]C+R[21]C+R[25]C+R[29]C+R[30]C"
    Range("G47").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C-R[5]C-R[6]C"
    Range("G48").FormulaR1C1 = "79860"
    Range("G49").FormulaR1C1 = "610"
    Range("G50").FormulaR1C1 = ""
    Range("G51").FormulaR1C1 = "610"
    Range("G52").FormulaR1C1 = "=3.99*1000"
    Range("G53").FormulaR1C1 = ""
    Range("G54").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C-R[4]C"
    Range("G55").FormulaR1C1 = ""
    Range("G56").FormulaR1C1 = "5310"
    Range("G57").FormulaR1C1 = "=4.24*1000"
    Range("G58").FormulaR1C1 = ""
    Range("G59").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("G60").FormulaR1C1 = ""
    Range("G61").FormulaR1C1 = ""
    Range("G62").FormulaR1C1 = "3280"
    Range("G63").FormulaR1C1 = "=R[1]C-R[2]C"
    Range("G64").FormulaR1C1 = ""
    Range("G65").FormulaR1C1 = ""
    Range("G66").FormulaR1C1 = "13310"
    Range("G67").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("G68").FormulaR1C1 = ""
    Range("G69").FormulaR1C1 = ""
    Range("G70").FormulaR1C1 = ""
    Range("G71").FormulaR1C1 = "=R[1]C+R[2]C+R[3]C"
    Range("G72").FormulaR1C1 = ""
    Range("G73").FormulaR1C1 = ""
    Range("G74").FormulaR1C1 = ""
    Range("G75").FormulaR1C1 = "8082"
    Range("G76").FormulaR1C1 = ""
    Range("G77").FormulaR1C1 = "=R[-50]C+R[-49]C-R[-31]C"
    Range("G78").FormulaR1C1 = "=R[-49]C-R[-32]C"
    Range("G79").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+R[-17]C"
    Range("A81").FormulaR1C1 = "N"
    Range("A82").FormulaR1C1 = "'1"
    Range("A83").FormulaR1C1 = "'2"
    Range("A84").FormulaR1C1 = "'3"
    Range("A85").FormulaR1C1 = "'4"
    Range("A86").FormulaR1C1 = "'5"
    Range("A87").FormulaR1C1 = "'6"
    Range("A88").FormulaR1C1 = "'7"
    Range("A89").FormulaR1C1 = "'8"
    Range("A90").FormulaR1C1 = "O"
    Range("A91").FormulaR1C1 = "'1"
    Range("A92").FormulaR1C1 = "'2"
    Range("A93").FormulaR1C1 = "'3"
    Range("A94").FormulaR1C1 = "'4"
    Range("A95").FormulaR1C1 = "'5"
    Range("A96").FormulaR1C1 = "'6"
    Range("A97").FormulaR1C1 = "'7"
    Range("A98").FormulaR1C1 = "'8"
    Range("A99").FormulaR1C1 = "P"
    Range("A100").FormulaR1C1 = "Q"
    Range("A101").FormulaR1C1 = "'1"
    Range("A102").FormulaR1C1 = "'2"
    Range("A103").FormulaR1C1 = "'3"
    Range("A104").FormulaR1C1 = "'4"
    Range("A105").FormulaR1C1 = "'5"
    Range("A106").FormulaR1C1 = "'6"
    Range("A107").FormulaR1C1 = "'7"
    Range("A108").FormulaR1C1 = "'8"
    Range("A109").FormulaR1C1 = "R"
    Range("A110").FormulaR1C1 = "'1"
    Range("A111").FormulaR1C1 = "'2"
    Range("A112").FormulaR1C1 = "'3"
    Range("A113").FormulaR1C1 = "'4"
    Range("A114").FormulaR1C1 = "'5"
    Range("A115").FormulaR1C1 = "'6"
    Range("A116").FormulaR1C1 = "'7"
    Range("A117").FormulaR1C1 = "S"
    Range("A118").FormulaR1C1 = "'1"
    Range("A119").FormulaR1C1 = "'2"
    Range("A120").FormulaR1C1 = "'3"
    Range("A121").FormulaR1C1 = "'4"
    Range("A122").FormulaR1C1 = "'5"
    Range("A123").FormulaR1C1 = "'6"
    Range("A124").FormulaR1C1 = "T"
    Range("A125").FormulaR1C1 = "Kontrol"
    Range("B81").FormulaR1C1 = "DÖNEN VARLIKLAR "
    Range("B82").FormulaR1C1 = "Hazır Değerler"
    Range("B83").FormulaR1C1 = "Menkul Kıymetler"
    Range("B84").FormulaR1C1 = "Ticari Alacaklar"
    Range("B85").FormulaR1C1 = "Diğer Alacaklar"
    Range("B86").FormulaR1C1 = "Stoklar"
    Range("B87").FormulaR1C1 = "Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri"
    Range("B88").FormulaR1C1 = "Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları"
    Range("B89").FormulaR1C1 = "Diğer Dönen Varlıklar"
    Range("B90").FormulaR1C1 = "DURAN VARLIKLAR"
    Range("B91").FormulaR1C1 = "Ticari Alacaklar"
    Range("B92").FormulaR1C1 = "Diğer Alacaklar"
    Range("B93").FormulaR1C1 = "Mali Duran Varlıklar"
    Range("B94").FormulaR1C1 = "Maddi Duran Varlıklar"
    Range("B95").FormulaR1C1 = "Maddi Olmayan Duran Varlıklar"
    Range("B96").FormulaR1C1 = "Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar"
    Range("B97").FormulaR1C1 = "Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları"
    Range("B98").FormulaR1C1 = "Diğer Duran Varlıklar"
    Range("B99").FormulaR1C1 = "AKTİF TOPLAMI (N + O)"
    Range("B100").FormulaR1C1 = "KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR"
    Range("B101").FormulaR1C1 = "Mali Borçlar"
    Range("B102").FormulaR1C1 = "Ticari Borçlar"
    Range("B103").FormulaR1C1 = "Diğer Borçlar"
    Range("B104").FormulaR1C1 = "Alınan Avanslar"
    Range("B105").FormulaR1C1 = "Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler"
    Range("B106").FormulaR1C1 = "Borç ve Gider Karşılıkları"
    Range("B107").FormulaR1C1 = "Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları"
    Range("B108").FormulaR1C1 = "Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar"
    Range("B109").FormulaR1C1 = "UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR"
    Range("B110").FormulaR1C1 = "Mali Borçlar"
    Range("B111").FormulaR1C1 = "Ticari Borçlar"
    Range("B112").FormulaR1C1 = "Diğer Borçlar"
    Range("B113").FormulaR1C1 = "Alınan Avanslar"
    Range("B114").FormulaR1C1 = "Borç ve Gider Karşılıkları"
    Range("B115").FormulaR1C1 = "Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları"
    Range("B116").FormulaR1C1 = "Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar"
    Range("B117").FormulaR1C1 = "ÖZ KAYNAKLAR"
    Range("B118").FormulaR1C1 = "Ödenmiş Sermaye"
    Range("B119").FormulaR1C1 = "Sermaye Yedekleri"
    Range("B120").FormulaR1C1 = "Kâr Yedekleri"
    Range("B121").FormulaR1C1 = "Geçmiş Yıl Kârları"
    Range("B122").FormulaR1C1 = "Dönem Net Kârı"
    Range("B123").FormulaR1C1 = "Geçmiş Yıl Zararları"
    Range("B124").FormulaR1C1 = "PASİF TOPLAMI (Q + R + S)"
    Range("B125").FormulaR1C1 = ""
    Range("C81").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("C82").FormulaR1C1 = "14590"
    Range("C83").FormulaR1C1 = ""
    Range("C84").FormulaR1C1 = "7000"
    Range("C85").FormulaR1C1 = ""
    Range("C86").FormulaR1C1 = "3000"
    Range("C87").FormulaR1C1 = ""
    Range("C88").FormulaR1C1 = ""
    Range("C89").FormulaR1C1 = ""
    Range("C90").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("C91").FormulaR1C1 = ""
    Range("C92").FormulaR1C1 = ""
    Range("C93").FormulaR1C1 = "285410"
    Range("C94").FormulaR1C1 = ""
    Range("C95").FormulaR1C1 = ""
    Range("C96").FormulaR1C1 = ""
    Range("C97").FormulaR1C1 = ""
    Range("C98").FormulaR1C1 = ""
    Range("C99").FormulaR1C1 = "=R[-18]C+R[-9]C"
    Range("C100").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("C101").FormulaR1C1 = "106000"
    Range("C102").FormulaR1C1 = "4000"
    Range("C103").FormulaR1C1 = ""
    Range("C104").FormulaR1C1 = ""
    Range("C105").FormulaR1C1 = ""
    Range("C106").FormulaR1C1 = ""
    Range("C107").FormulaR1C1 = ""
    Range("C108").FormulaR1C1 = ""
    Range("C109").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[7]C)"
    Range("C110").FormulaR1C1 = ""
    Range("C111").FormulaR1C1 = ""
    Range("C112").FormulaR1C1 = ""
    Range("C113").FormulaR1C1 = ""
    Range("C114").FormulaR1C1 = ""
    Range("C115").FormulaR1C1 = ""
    Range("C116").FormulaR1C1 = ""
    Range("C117").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[6]C)"
    Range("C118").FormulaR1C1 = "200000"
    Range("C119").FormulaR1C1 = ""
    Range("C120").FormulaR1C1 = ""
    Range("C121").FormulaR1C1 = ""
    Range("C122").FormulaR1C1 = ""
    Range("C123").FormulaR1C1 = ""
    Range("C124").FormulaR1C1 = "=R[-24]C+R[-15]C+R[-7]C"
    Range("C125").FormulaR1C1 = "=R[-26]C-R[-1]C"
    Range("D81").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("D82").FormulaR1C1 = "=R[-5]C"
    Range("D83").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D84").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-52]C-R[-53]C"
    Range("D85").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D86").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-37]C-R[-33]C"
    Range("D87").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D88").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D89").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-13]C"
    Range("D90").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("D91").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D92").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D93").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-27]C-R[-41]C-R[-28]C-R[-32]C-R[-35]C"
    Range("D94").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D95").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D96").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D97").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D98").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D99").FormulaR1C1 = "=R[-18]C+R[-9]C"
    Range("D100").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("D101").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-64]C-R[-32]C"
    Range("D102").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-51]C-R[-52]C"
    Range("D103").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-58]C"
    Range("D104").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D105").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D106").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D107").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D108").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-72]C+R[-70]C-R[-40]C-R[-38]C"
    Range("D109").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[7]C)"
    Range("D110").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-69]C-R[-37]C"
    Range("D111").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D112").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D113").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D114").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D115").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D116").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-76]C+R[-74]C-R[-44]C-R[-42]C"
    Range("D117").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[6]C)"
    Range("D118").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-75]C"
    Range("D119").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D120").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-90]C-R[-72]C-R[-65]C-R[-64]C-R[-63]C-R[-60]C-R[-58]C-R[-56]C-R[-45]C+R[-87]C+R[-86]C+R[-76]C"
    Range("D121").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D122").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D123").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("D124").FormulaR1C1 = "=R[-24]C+R[-15]C+R[-7]C"
    Range("D125").FormulaR1C1 = "=R[-26]C-R[-1]C"
    Range("E81").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("E82").FormulaR1C1 = "=R[-5]C"
    Range("E83").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E84").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-52]C-R[-53]C"
    Range("E85").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E86").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-37]C-R[-33]C"
    Range("E87").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E88").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E89").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-13]C"
    Range("E90").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("E91").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E92").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E93").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-27]C-R[-41]C-R[-28]C-R[-32]C-R[-35]C"
    Range("E94").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E95").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E96").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E97").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E98").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E99").FormulaR1C1 = "=R[-18]C+R[-9]C"
    Range("E100").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("E101").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-64]C-R[-32]C"
    Range("E102").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-51]C-R[-52]C"
    Range("E103").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-58]C"
    Range("E104").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E105").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E106").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E107").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E108").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-72]C+R[-70]C-R[-40]C-R[-38]C"
    Range("E109").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[7]C)"
    Range("E110").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-69]C-R[-37]C"
    Range("E111").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E112").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E113").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E114").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E115").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E116").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-76]C+R[-74]C-R[-44]C-R[-42]C"
    Range("E117").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[6]C)"
    Range("E118").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-75]C"
    Range("E119").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E120").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-90]C-R[-72]C-R[-65]C-R[-64]C-R[-63]C-R[-60]C-R[-58]C-R[-56]C-R[-45]C+R[-87]C+R[-86]C+R[-76]C"
    Range("E121").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E122").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E123").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("E124").FormulaR1C1 = "=R[-24]C+R[-15]C+R[-7]C"
    Range("E125").FormulaR1C1 = "=R[-26]C-R[-1]C"
    Range("F81").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("F82").FormulaR1C1 = "=R[-5]C"
    Range("F83").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F84").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-52]C-R[-53]C"
    Range("F85").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F86").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-37]C-R[-33]C"
    Range("F87").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F88").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F89").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-13]C"
    Range("F90").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("F91").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F92").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F93").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-27]C-R[-41]C-R[-28]C-R[-32]C-R[-35]C"
    Range("F94").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F95").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F96").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F97").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F98").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F99").FormulaR1C1 = "=R[-18]C+R[-9]C"
    Range("F100").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("F101").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-64]C-R[-32]C"
    Range("F102").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-51]C-R[-52]C"
    Range("F103").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-58]C"
    Range("F104").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F105").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F106").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F107").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F108").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-72]C+R[-70]C-R[-40]C-R[-38]C"
    Range("F109").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[7]C)"
    Range("F110").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-69]C-R[-37]C"
    Range("F111").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F112").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F113").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F114").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F115").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F116").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-76]C+R[-74]C-R[-44]C-R[-42]C"
    Range("F117").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[6]C)"
    Range("F118").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-75]C"
    Range("F119").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F120").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-90]C-R[-72]C-R[-65]C-R[-64]C-R[-63]C-R[-60]C-R[-58]C-R[-56]C-R[-45]C+R[-87]C+R[-86]C+R[-76]C"
    Range("F121").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F122").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F123").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("F124").FormulaR1C1 = "=R[-24]C+R[-15]C+R[-7]C"
    Range("F125").FormulaR1C1 = "=R[-26]C-R[-1]C"
    Range("G81").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("G82").FormulaR1C1 = "=R[-5]C"
    Range("G83").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G84").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-52]C-R[-53]C"
    Range("G85").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G86").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-37]C-R[-33]C"
    Range("G87").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G88").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G89").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-13]C"
    Range("G90").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("G91").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G92").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G93").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-27]C-R[-41]C-R[-28]C-R[-32]C-R[-35]C"
    Range("G94").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G95").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G96").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G97").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G98").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G99").FormulaR1C1 = "=R[-18]C+R[-9]C"
    Range("G100").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[8]C)"
    Range("G101").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-64]C-R[-32]C"
    Range("G102").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-51]C-R[-52]C"
    Range("G103").FormulaR1C1 = "=+RC[-1]+R[-58]C"
    Range("G104").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G105").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G106").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G107").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G108").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-72]C+R[-70]C-R[-40]C-R[-38]C"
    Range("G109").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[7]C)"
    Range("G110").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-69]C-R[-37]C"
    Range("G111").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G112").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G113").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G114").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G115").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G116").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-76]C+R[-74]C-R[-44]C-R[-42]C"
    Range("G117").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[6]C)"
    Range("G118").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-75]C"
    Range("G119").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G120").FormulaR1C1 = "=RC[-1]+R[-90]C-R[-72]C-R[-65]C-R[-64]C-R[-63]C-R[-60]C-R[-58]C-R[-56]C-R[-45]C+R[-87]C+R[-86]C+R[-76]C"
    Range("G121").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G122").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G123").FormulaR1C1 = "=RC[-1]"
    Range("G124").FormulaR1C1 = "=R[-24]C+R[-15]C+R[-7]C"
    Range("G125").FormulaR1C1 = "=R[-26]C-R[-1]C"
    Range("A127").FormulaR1C1 = "U"
    Range("A128").FormulaR1C1 = "V"
    Range("A129").FormulaR1C1 = "W"
    Range("A130").FormulaR1C1 = "X"
    Range("A131").FormulaR1C1 = "Y"
    Range("A132").FormulaR1C1 = "Z"
    Range("A133").FormulaR1C1 = "AA"
    Range("A134").FormulaR1C1 = "AB"
    Range("A135").FormulaR1C1 = "AC"
    Range("A136").FormulaR1C1 = "AD"
    Range("B127").FormulaR1C1 = "FAİZ ÖNCESİ İNDİRGENMİŞ NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (M / (1 + G)^0)"
    Range("B128").FormulaR1C1 = "FAİZ ÖNCESİ İNDİRGENMİŞ KÜMÜLATİF NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (U)"
    Range("B129").FormulaR1C1 = "BEŞİNCİ ve SONRASI YILLARA AİT FAİZ ÖNCESİ NOMİNAL NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞI (M)"
    Range("B130").FormulaR1C1 = "BEŞİNCİ ve SONRASI YILLARA AİT FAİZ ÖNCESİ NOMİNAL NİHAİ NAKİT ARTIŞI VEYA AZALIŞININ İNDİRGENMİŞ DEĞERİ (((W * (1 + D)) / (G - D)) / (1 + G) ^ 4)"
    Range("B131").FormulaR1C1 = "İNDİRGENMİŞ FİRMA DEĞERİ (V + X)"
    Range("B132").FormulaR1C1 = "RAPOR TARİHİNDEKİ FİNANSAL BORÇLAR (Q.1 + R.1)"
    Range("B133").FormulaR1C1 = "İNDİRGENMİŞ ÖZ KAYNAK DEĞERİ (Y - Z)"
    Range("B134").FormulaR1C1 = "PEŞTAMALLIK"
    Range("B135").FormulaR1C1 = "BİRİKMİŞ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI"
    Range("B136").FormulaR1C1 = "SATIŞA ESAS ÖZ KAYNAK DEĞERİ (AA + AB - AC)"
    Range("C127").FormulaR1C1 = "=R[-48]C/(1+R[-102]C)^0"
    Range("C128").FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
    Range("D127").FormulaR1C1 = "=R[-48]C/(1+R[-102]C)^1"
    Range("D128").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+RC[-1]"
    Range("E127").FormulaR1C1 = "=R[-48]C/(1+R[-102]C)^2"
    Range("E128").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+RC[-1]"
    Range("F127").FormulaR1C1 = "=R[-48]C/(1+R[-102]C)^3"
    Range("F128").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+RC[-1]"
    Range("G127").FormulaR1C1 = "=R[-48]C/(1+R[-102]C)^4"
    Range("G128").FormulaR1C1 = "=R[-1]C+RC[-1]"
    Range("G129").FormulaR1C1 = "=R[-50]C"
    Range("G130").FormulaR1C1 = "=((R[-1]C*(1+R[-108]C))/(R[-105]C-R[-108]C))/(1+R[-105]C)^4"
    Range("G131").FormulaR1C1 = "=R[-3]C+R[-1]C"
    Range("G132").FormulaR1C1 = "=R[-31]C[-4]+R[-22]C[-4]"
    Range("G133").FormulaR1C1 = "=R[-2]C-R[-1]C"
    Range("G134").FormulaR1C1 = "0"
    Range("G135").FormulaR1C1 = "0"
    Range("G136").FormulaR1C1 = "=R[-3]C+R[-2]C-R[-1]C"
    Call Yazi_Kur("A1:G1", True, "Arial Narrow", 14, "Bold", 3, 3, 255, True, "General")
    Call Yazi_Kur("A14:B14", True, "Arial Narrow", 10, "Bold", 3, 3, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("C14:G14", False, "Arial Narrow", 10, "Bold", 3, 3, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("A15:G25", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("C15:G16", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 16711680, True, "0.00%")
    Call Yazi_Kur("C17:G17", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 0, False, "0.00%")
    Call Yazi_Kur("C18:G18", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 16711680, True, "0.00%")
    Call Yazi_Kur("C19:G19", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 16711680, False, "0.0000")
    Call Yazi_Kur("C20:G22", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 16711680, True, "0.00%")
    Call Yazi_Kur("C23:G25", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 0, False, "0.00%")
    Call Yazi_Kur("A27:G79", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("C27:G79", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 0, True, "#,##0.00TL")
    Call Yazi_Kur("C27,C30:G34,C36:G38,C40:G45,C48:G53,C55:G58,C60:G62,C64:G66,C68:G70,C72:G76", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 16711680, False, "#,##0.00TL")
    Call Yazi_Kur("A81:B125", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("C81:G125", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 0, True, "#,##0.00TL")
    Call Yazi_Kur("C82:C89,C91:C98,C101:C108,C110:C116,C118:C123", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 16711680, False, "#,##0.00TL")
    Call Yazi_Kur("A127:B136", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("B129:F129,B130:F130,B131:F131,B132:F132,B133:F133,B134:F134,B135:F135,B136:F136", True, "Arial Narrow", 10, "Normal", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("C127:G128,G129:G136", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 0, True, "#,##0.00TL")
    Call Yazi_Kur("G134:G135", False, "Arial Narrow", 10, "Normal", 1, 1, 16711680, False, "#,##0.00TL")
    Call Cizgi_Kur("A14:G25")
    Call Cizgi_Kur("A14:G14")
    Call Cizgi_Kur("C14:G14")
    Call Cizgi_Kur("C15:G25")
    Call Cizgi_Kur("A27:G79")
    Call Cizgi_Kur("C27:G79")
    Call Cizgi_Kur("A81:G125")
    Call Cizgi_Kur("C81:G125")
    Call Cizgi_Kur("A127:G136")
    Call Cizgi_Kur("C127:G136")
    Range("A18:B21,A29:B29,A33:B35,A39:B39,A43:B45,A47:B47,A54:B54,A59:B59,A62:B63,A66:B67,A71:B71,A75:B76").NumberFormat = "    @"
    Range("A30:B32,A36:B38,A40:B42,A48:B53,A55:B58,A60:B61,A64:B65,A68:B70,A72:B74").NumberFormat = "        @"
    Range("A82:B89,A91:B98,A101:B108,A110:B116,A118:B123").NumberFormat = "    @"
    Rows("2:2").RowHeight = 6
    Rows("26:26").RowHeight = 6
    Rows("80:80").RowHeight = 6
    Rows("126:126").RowHeight = 6
    Call Not_Kur
    Call Grup_Kur
    Rows("3:13").Delete Shift:=xlUp
    Call Yazi_Kur("A122:A122", False, "Arial Narrow", 10, "Bold", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("B122:F122", True, "Arial Narrow", 10, "Bold", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("G122:G122", True, "Arial Narrow", 10, "Bold", 1, 1, 0, True, "#,##0.00TL")
    Call Yazi_Kur("A125:A125", False, "Arial Narrow", 10, "Bold", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("B125:F125", True, "Arial Narrow", 10, "Bold", 2, 2, 0, True, "General")
    Call Yazi_Kur("G125:G125", True, "Arial Narrow", 10, "Bold", 1, 1, 0, True, "#,##0.00TL")
    Range("A4").Select
    ActiveWindow.FreezePanes = True
    With Range("A3:G3").Interior
        .Pattern = xlLightUp
        .PatternThemeColor = xlThemeColorDark1
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = -0.249946592608417
    End With
    ActiveSheet.Protect
    Range("G125").Select
End Sub
Private Sub Yazi_Kur(ByVal Alan As String, ByVal Birlesme As Boolean, ByVal Karakter As String, ByVal Boy As Long, ByVal Koyuluk As String, ByVal YanHiza As Long, ByVal DikHiza As Long, ByVal Renk As Long, ByVal Kilit As Boolean, ByVal FormatNo As String)

    On Error Resume Next
    With Range(Alan)
        .HorizontalAlignment = YanHiza
        .VerticalAlignment = DikHiza
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = Birlesme
        .Locked = Kilit
        .NumberFormat = FormatNo
        With .Font
            .Name = Karakter
            .FontStyle = Koyuluk
            .Size = Boy
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = True
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = xlAutomatic
            .TintAndShade = 0
            .ThemeFont = xlThemeFontNone
            .Color = Renk
        End With
    End With
End Sub
Private Sub Cizgi_Kur(ByVal Alan As String)

    On Error Resume Next
    With Range(Alan)
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .ColorIndex = xlAutomatic
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlHairline
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .ColorIndex = xlAutomatic
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlHairline
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .ColorIndex = xlAutomatic
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlHairline
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .ColorIndex = xlAutomatic
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlHairline
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .ThemeColor = 1
            .TintAndShade = -0.249946592608417
            .Weight = xlHairline
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .ThemeColor = 1
            .TintAndShade = -0.249946592608417
            .Weight = xlHairline
        End With
    End With
End Sub
Private Sub Not_Kur()

    On Error Resume Next
    With Range("B19")
        .AddComment
        With .Comment
            .Visible = False
            .Text Text:="Beta Katsayısı: Bir hissenin beta katsayısı hisse senetinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. " & _
            "Hisse senedinin Beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını(volatility) göstermektedir." & Chr(10)
            .Text Text:="Beta Katsayısı: ß" & Chr(10) & "ß=1 ise hissenin hareketi endeksle aynı (ortalama risk) " & Chr(10) & _
            "ß<1 ise ise hissenin hareketi endeksten daha yavaş (az riskli, düşük volatilite) " & Chr(10) & _
            "ß>1 ise ise hissenin hareketi endeksten daha hızlı" _
            , Start:=200
            .Text Text:=" (daha riskli, yüksek volatilite) " & Chr(10) & "" & Chr(10) & _
            "Eğer bir hissenin betası 1 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %10 değer kazanması, " & _
            "endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise o hissenin %10 düşmesi beklenir." _
            , Start:=400
            .Text Text:=" Diğer taraftan, eğer bir hissenin betası 0.5 ise endeksin %10 yükseldiği bir dönemde o hissenin %5 yükselmesi, " & _
            "endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise, o hissenin %5 düşmesi beklenir. Aynı şekilde bi" _
            , Start:=600
            .Text Text:= _
            "r hissenin betası 1.5 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %15 değer kazanması, " & _
            "endeksin %10 düştüğü bir dönemde o hissenin %15 düşmesi beklenir. " & Chr(10) & "" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "" _
            , Start:=800
            With .Shape
                .Width = 300
                .Height = 300
            End With
        End With
    End With
    With Range("B25")
        .AddComment
        With .Comment
            .Visible = False
            .Text Text:= _
                "WACC oranı hesaplanırken; konuya yatırımcının kendi ülkesinden bakış açısı boyutu getirilmiştir. Bir başka ifadeyle; " & _
                "(rf) risksiz getirinin yatırımcının ülkesinden, (rm) beklenen getirinin de yatırımda bulunulacak ülkenin sermaye piyasasından " & _
                "alınması kabul edilmiştir. Rf nin göreceli pozisyonu da; (rm-rf) risk pirimini subjektif bir (beta) katsayısıyla düzeltilm" & _
                "şılmıştır. “Gerçeği Arama” gayreti içinde olma asabiyle de yatırımcıyı koruma arzusu ile CAPM oranı ülke riski denen bir başka " & _
                "subjektif katsayı ile bir kere daha düzeltilmektedir. Bu durumda da Alman yatırımcı ile kriz içinde çırpınan Yunanlı yatırımcının " & _
                "Türkiyedeki sermaye piyasasına bakış açısı eşitlenmiş sayılmaktadır. Görüleceği üzere CAPM sebebiyle sağlam bir" & _
                "yürünmüyor izlenimi doğmaktadır. Halbuki “Şirket Değerleme” raporunda yer alan kabuller ve koşullar durum tespiti niteliğinde " & _
                "olmaktan daha öteye gitmemelidir. Dolayısıyla da WACC iskonto oranının yatırımcı adına hesaplanması yerine yatırımcıdan talep edilmesi; " & _
                "hem gerçeği arama sürecini destekleyecek ve hem de yatırımcıya risk alma fırsatı verecektir."
            With .Shape
                .Width = 300
                .Height = 300
            End With
        End With
    End With
    With Range("B133")
        .AddComment
        With .Comment
            .Visible = False
            .Text Text:= _
                "Özellikle İNA yönteminde öne çıkan gelecekteki net nakit akımı kalemlerinin sonsuz projeksiyonda kabul edilip " & _
                "dört yıllık detaylı bir planlamadan sonraki yılların rapor tarihine indirgenmesi yanı sıra; değerlemesi yapılan " & _
                "şirketin elinde tuttuğu imtiyazlı projelere ait projeksiyonların imtiyaz süresince sınırlı olduğunu ve imtiyaz süresi " & _
                "yenilenebilir projelerde yenileme tarihindeki sabit ve İHDB yatırım kalemlerinin hesaba katılması gerekliliği dikkate alınmalıdır."
            With .Shape
                .Width = 300
                .Height = 150
            End With
        End With
    End With
        With Range("B136")
        .AddComment
        With .Comment
            .Visible = False
            .Text Text:= _
                "Yine İNA yönteminde öne çıkan diğer bir hususta; Dönem Başı Nakit + Rapor Tarihinden Sonra Gerçekleşecek Net Nakit " & _
                "Girişlerinin Rapor Tarihine İndirgenmiş Değeri denkleminin, Süreklilik İlkesi ne dayandırılak Değerleme Raporunu satın alan " & _
                "müşterinin haklarını korunacağı yaklaşımı, aslında raportörün ""Gerçeği Arama"" davranış modeliyle taban tabana ters düş" & _
                "ülmektedir. Çünkü bu yöntemde; sonsuza kadar gelir tahmini yapılması sonucunda, şirkete ileride nakit girişi yaratacak nakit " & _
                "dişi varlıklar 1TL izdeğer kapsamında düşünülmektedir. Halbuki yeni yatırımcının makul bir süre sonunda hisselerini nakte çevirerek " & _
                "başka bir yatırıma yönelme isteği inkar edilemez bir diğer gerçektir. Bu durumda da örnekte olduğu gibi, bu yönteme" & _
                ") göre aldığı hisseleri, alternatif değerleme yöntemlerinin bir diğeriyle daha fazla bir değerde satmak isteyecektir. " & _
                "Bu durumda Süreklilik ilkesinin karşısına Dönemsellik ilkesini koyup tasfiye esasına göre hesap yapmanın; “Gerçeği Arama” " & _
                "sürecinde yapılabilecek en sağlıklı davranış olacaktır."
            With .Shape
                .Width = 300
                .Height = 280
            End With
        End With
    End With
End Sub
Private Sub Grup_Kur()

    On Error Resume Next
    Rows("30:32").Rows.Group
    Rows("36:38").Rows.Group
    Rows("40:42").Rows.Group
    Rows("48:53").Rows.Group
    Rows("55:58").Rows.Group
    Rows("60:61").Rows.Group
    Rows("64:65").Rows.Group
    Rows("68:70").Rows.Group
    Rows("72:74").Rows.Group
    Rows("47:76").Rows.Group
    Rows("29:45").Rows.Group
    Rows("82:89").Rows.Group
    Rows("91:98").Rows.Group
    Rows("101:108").Rows.Group
    Rows("110:116").Rows.Group
    Rows("118:123").Rows.Group
    Rows("18:21").Rows.Group
    ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=1
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi