Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Kasım 2005 Perşembe

Series to Date'UserForum1

'AddTools on UserForm1: ListBox1, Label1

Option Explicit
Dim x, y, z As Single
Dim TMP1$, TMP2$
Dim Doğum As String

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Tarih dizisi oluşturmak"
Application.Visible = False
ListBox1.Clear
For x = 1959 To 1965
For y = 1 To 12
For z = 1 To 31
TMP1$ = Format(DateSerial(x, y, z), "dd-mm-yyyy")
Doğum = ""
If TMP1$ = "04-03-1959" Then Doğum = " Mustafa ULUSARAÇ doğdu...": TMP2$ = TMP1$ & Doğum
ListBox1.AddItem TMP1$ & Doğum
Next z
Next y
Next x
ListBox1.Value = TMP2$
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
Application.Visible = True
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi