Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ağustos 2009 Cumartesi

To Transfer Data From Excel File to Word Document

'Module1

Option Explicit
Dim DosyaAdı, Satır, WordTipDosya, HedefWordDosya
Sub ExcelDosyasındanWordDosyasınaVeriAktarmak() 'To Transfer Data From Excel File to Word Document

On Error Resume Next
DosyaAdı = Application.InputBox("Oluşturulmasını İstediğiniz World Dosya Adını Giriniz", "[PBİD®]Excel Dosyasından Word Dosyasına Veri Aktarmak", "Örnek")
If DosyaAdı = 0 Then

Exit Sub

Else

ActiveSheet.name = DosyaAdı
Satır = InputBox("Kaçıncı Satıra Kadar Aktarsın?" & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", "Aktarılacak Bölge")
Range("A1:IV" & Satır).Copy
Set WordTipDosya = CreateObject("Word.Application")
WordTipDosya.Visible = True
Set HedefWordDosya = WordTipDosya.Documents.Add(DocumentType:=1)
WordTipDosya.Selection.PasteSpecial Link:=False, DataType:=2
WordTipDosya.activedocument.SaveAs "C:\" & DosyaAdı & ".doc"
Application.CutCopyMode = False

End If

End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi