Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Temmuz 2009 Çarşamba

Inside The File Folder To Find

'Module1

Option Explicit
Dim Klasör, BakılanDosya
Dim i As Integer, Mesaj As String
Sub KlasörİçindeDosyaBulmak() 'Inside The File Folder To Find

On Error Resume Next
Mesaj = ""
Klasör = "C:\Documents and Settings\PC\Desktop\BLOGSPOT\"
Set BakılanDosya = Application.FileSearch
With BakılanDosya

.LookIn = Klasör
.Filename = "*.xls"
If .Execute(SortBy:=msoSortByFileName, SortOrder:=msoSortOrderAscending) > 0 Then

For i = 1 To .FoundFiles.Count

Mesaj = Mesaj & vbCrLf & .FoundFiles(i)

Next i
Mesaj = Mesaj & vbCrLf & "Toplam " & .FoundFiles.Count & " dosya bulundu."
MsgBox Mesaj & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®]Klasör İçinde İstenilen Türde Dosya Bulmak.."

Else

MsgBox "Belirtilen Klasörde Herhangi Bir Dosya Bulunamadı."

End If

End With

End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi