Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Mayıs 2005 Pazar

Computer (Windows) Shutdown

'Module1

Declare Function ExitWindowsEx& Lib "user32" (ByVal uFlags&, ByVal wReserved&)
Global Const EWX_FORCE = 8
Global Const EWX_LOGOFF = 0
Global Const EWX_REBOOT = 2
Global Const EWX_SHUTDOWN = 1
Dim Komut

Sub OturumuKapat()
On Error Resume Next
Komut =
ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0&)
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi