Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Mayıs 2005 Cuma

Special Cells

'Module1

Option Explicit
Dim Kontrol(10) As Range

Sub HücreleriÖzelliğineGöreTarama()
On Error Resume Next
10:
Set Kontrol(1) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeAllFormatConditions)
If Kontrol(1) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 20
Kontrol(1).Rows.Select
20:
Set Kontrol(2) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If Kontrol(2) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 30
Kontrol(2).Rows.Select
30:
Set Kontrol(3) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
If Kontrol(3) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 40
Kontrol(3).Rows.Select
40:
Set Kontrol(4) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeComments)
If Kontrol(4) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 50
Kontrol(4).EntireRow.Select
50:
Set Kontrol(5) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
If Kontrol(5) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 60
Kontrol(5).EntireRow.Select
60:
Set Kontrol(6) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
If Kontrol(6) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 70
Kontrol(6).EntireRow.Select
70:
Set Kontrol(7) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
If Kontrol(7) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 80
Kontrol(7).EntireRow.Select
80:
Set Kontrol(8) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeSameFormatConditions)
If Kontrol(8) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 90
Kontrol(8).EntireRow.Select
90:
Set Kontrol(9) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeSameValidation)
If Kontrol(9) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 100
Kontrol(9).EntireRow.Select
100:
Set Kontrol(10) = Range("B:B").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
If Kontrol(10) Is Nothing Then Err.Clear: GoTo 110
Kontrol(10).EntireRow.Select
Exit Sub
110:
Err.Clear
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi