Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Şubat 2005 Pazar

Reset Model'Module1
Option Explicit
Dim Sayfa As Worksheet
Dim Alan As Range

Sub FormülleriKoruyarakTabloTemizlemek() 'ResetModel
On Error Resume Next
Set Sayfa = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1")
Set Alan = Sayfa.UsedRange
Alan.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).ClearContents 'Value Clean

Alan.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).ClearContents 'Text Clean
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi