Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Ağustos 2009 Perşembe

ONKEY Method


'Module1
Sub Auto_Open()
On Error Resume Next
Application.OnKey "^a", "ONKEY_1"
Application.OnKey "^b", "ONKEY_2"
Application.OnKey "^c", "ONKEY_3"
Application.OnKey "^d", "ONKEY_4"
End Sub
Sub Auto_Close()
On Error Resume Next
Application.OnKey "^a", ""
Application.OnKey "^b", ""
Application.OnKey "^c", ""
Application.OnKey "^d", ""
End Sub
Sub ONKEY_1()
On Error Resume Next
MsgBox "a" & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ
01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] ONKEY METHOD"
End Sub
Sub ONKEY_2()
On Error Resume Next
MsgBox "b" & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ
01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] ONKEY METHOD"
End Sub
Sub ONKEY_3()
On Error Resume Next
MsgBox "c" & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ
01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] ONKEY METHOD"
End Sub
Sub ONKEY_4()
On Error Resume Next
MsgBox "d" & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ
01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] ONKEY METHOD"
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi