Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Ocak 2010 Çarşamba

Bring More Information From the 65536th Row'Module1

‘Bring more information from the 65536th row


Option Explicit
Dim Adet As Double
Dim i As Single, j As Single
Dim TxtDosya As String
Dim YeniSayfa As New Worksheet

Sub SatırSayısındanFazlaDışVeriAlma()
On Error GoTo Hata
TxtDosya = "C:\VeriTabanı.txt"
j = 0
Set YeniSayfa = Worksheets.Add
j = j + 1
YeniSayfa.Name = "Veriler_" & j
Close #1
Open TxtDosya For Input As #1
Adet = VBA.LOF(1)
Do While Not VBA.EOF(1)
i = i + 1
Line Input #1, InputData
Cells(i, 1) = InputData
If (i > 65535) Then
Set YeniSayfa = Worksheets.Add
j = j + 1
YeniSayfa.Name = "Veriler_" & j
i = 0
End If
Loop
Hata:
Close #1
Set YeniSayfa = Nothing
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi