Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Nisan 2006 Perşembe

Windows® Max SpeedGüçlü bir işlemci, 7200 rpm (Revolutions Per Minute) ve üstü hard diski olan ve +128 MB RAM (Random Access Memory) hafızalı bilgisayarlarda Excel ® kullanımını hızlandırmak için aşağıdaki işlem ve/veya kodları kullanmakta yarar var.

Excel çalışır durumda iken: (CtrlAlt Delete basılarak) Vindows Görev Yönetici çağrılır. İşlemler (Process) sekmesinde Excel.exe üzerinde sağ tıklama yaparak "Öncelik Ata" seçeneğinin

0: Gerçek Zamanada
1: Yüksek
2: Normalin Üstünde
3: Normal
4: Normalin Altında
5: Düşük

Alt seçeneklerinden (1) seçilerek Excel e yüksek bir memory tahsis edilmiş olunacaktır. (Referans Sn. Can DEĞİRMENCİ)

Bu tahsis HKEY_LOCAL_MACHINE anahtarına yazılarak da aşağıdaki gibi uygulamaya alınabilir. Ayrıca bu açıklamanın sonunda yer alan Excel kodları aracılığıyla da dosyaya girerken otomatik tahsis işlemi yapılabilir.

A) Merkezi İşlem Birimi CPU (Central Processing Unit) Desteği Değişikliği:

“Bilgisayarım” a sağ tıklama yaparak; özellikler\aygıt yöneticisi\sistem aygıtları altında Tak ve Çalıştır PnP (Plag and Play) BIOS (Basic Input/Output System) a sahip olunduğuna bakmak gerekir.
“Başlat” menüsünden "Çalıştır" (Run) diyerek, satıra regedit yazıp; çıkan menüde: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\BIOS klasör dizininde ilerleyip sağ taraftaki boşlukta sağ tıklama yaparak “Yeni” seçeneğinden hareketle “CPUPriority” adında bir “DWORD Value” değeri oluşturmak gerekecektir. [APM (Advanced Power Management)modu aktif olan bazı bilgisayarlarda W9x'in ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) BIOS uzantıları bu anahtarı silinmiş olabilir)]

Üçüncü adımda; oluşturduğunuz "CPUPriority" değerine çift tıklayın, "Decimal" düğmesini işaretleyerek yanındaki kutucuğa "1" yazın. Bu oluşum, program çalıştırırken sisteme CPU desteğini yüksek oranda sağladığından, bilgisayarda gözle görülür bir performans artışı sağlıyacaktır.

DWORD değer seçenekleri aşağıdaki gibidir:
· 0 : Gerçek zamanlı (Sorunlu olup tercih etmemekte yarar var)
· 1 : Yüksek
· 2 : Normal Üstü
· 3 : Normal
· 4 : Normal Altı
· 5 : Düşük

B) CPU ya PCI (Peripheral Component Interconnect), AGP (Accelerated Graphics Port ) veya DRAM (Dynamic Random Access Memory) tabanlı Giriş/Çıkış (I/O) Transferleri Değişikliği

Birinci adımda; HKEY_LOCAL_MACHINE anahtarı altında

PCIConcur çift tıklayıp, "Decimal" seçin "1" yazın
FastDRAM çift tıklayıp, "Decimal" seçin "1" yazın
AGPConcur çift tıklayıp, "Decimal" seçin "1" yazın (Ekran kartınız AGP değilse bu son satırı kullanmayın)
Yukarıdaki ayarlamalar, hedeflenen donanımın fazladan CPU kullanımı ile doğrudan anakart chipset'inden (I/O) transferlerini hızlandırır.

DWORD değerleri girilen numaralarla (değerler) ters orantılı olarak azalır.

· 0 : Aktif tüm programlar CPU'dan maksimum destek alırlar (Use at your own risk :)
· 1 : Aktif/Deaktif tüm programlar TSR'ler-DLL'lere göre CPU'dan yeterince destek alırlar
· 2 : Aktif/Deaktif tüm programlar TSR'ler-DLL'lere göre CPU'dan az biraz destek alırlar
· 3 : Çalışan herşey ama herşey eşit miktarda desteklenirler

C) PnP BIOS Olmaması Durumu

Yine yukarıdaki gibi, HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet\Control\PriorityControl
adresine gidip (eğer yoksa Control anahtarına sağ tıklayıp "PriorityControl" isminde bir anahtar oluşturun) yine sağ tarafta boşluğa sağ tıklayıp DWORD değeri oluşturun ve çift tıklayıp girin, "Decimal" düğmesini işaretleyerek:
• 0 : Tüm çalışan programlar (on-arka) için eşit destek
• 1 : Ön plan programlar için daha fazla destek
• 2 : Ön plan programlar için MAX destek

D) Excel VBA kodları ile yaplacak DRAM tahsisi aşağıdaki gibidir.

'ThisWorkBook (Module)

Option Explicit
Dim ActivexNesnesi As Object
Dim Yönlendirme1 As String
Dim Yönlendirme2 As String
Private Sub Workbook_Open()
'On Error Resume Next
Call ExcelHızlandır
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
On Error Resume Next
Call ExcelNormalleştir
End Sub
Private Sub ExcelHızlandır()
On Error Resume Next
Yönlendirme1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl"
'PriorityControl DWORD Değerleri
' 0 : Tüm çalışan programlar (on-arka) için eşit destek
' 1 : Ön plan programlar için daha fazla destek
' 2 : Ön plan programlar için MAX destek

Yönlendirme2 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\BIOS\CPUPriority"
'CPUPriority DWORD Değerleri
' 0 : Gerçek zamanlı (Sorunlu olup tercih etmemekte yarar var)
' 1 : Yüksek
' 2 : Normal Üstü
' 3 : Normal
' 4 : Normal Altı
' 5 : Düşük

Set ActivexNesnesi = CreateObject("WScript.Shell")
ActivexNesnesi.RegWrite Yönlendirme1, 2, "REG_DWORD"
ActivexNesnesi.RegWrite Yönlendirme2, 1, "REG_DWORD"
End Sub
Private Sub ExcelNormalleştir()
On Error Resume Next
Yönlendirme1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl"
'PriorityControl DWORD Değerleri
' 0 : Tüm çalışan programlar (on-arka) için eşit destek
' 1 : Ön plan programlar için daha fazla destek
' 2 : Ön plan programlar için MAX destek

Yönlendirme2 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\BIOS\CPUPriority"
'CPUPriority DWORD Değerleri
' 0 : Gerçek zamanlı (Sorunlu olup tercih etmemekte yarar var)
' 1 : Yüksek
' 2 : Normal Üstü
' 3 : Normal
' 4 : Normal Altı
' 5 : Düşük

Set ActivexNesnesi = CreateObject("WScript.Shell")
ActivexNesnesi.RegWrite Yönlendirme1, 0, "REG_DWORD"
ActivexNesnesi.RegWrite Yönlendirme2, 3, "REG_DWORD"
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi