Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Mayıs 2009 Cuma

Uppercase / Lowercase Letters Arrangement'Sheets(1) Code Page

Option Explicit
Dim i As Single
Dim X1, X2 As String, simge As String

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) '[Uppercase / Lowercase Letters Arrangement]
On Error Resume Next
If Target.Column = 2 And Not Target = Empty Then Target.Value = KS(Target.Value)
If Target.Column = 3 And Not Target = Empty Then Target.Value = BS(Target.Value)
If Target.Column = 4 And Not Target = Empty Then Target.Value = İS(Target.Value)
If Target.Column = 5 And Not Target = Empty Then Target.Value = SS(Target.Value)
End Sub
Function KS(simge) 'Küçük Simge= All lowercase
On Error Resume Next
KS = VBA.Replace(simge, "İ", "i")
KS = VBA.Replace(KS, "I", "ı")
KS = VBA.LCase(KS)
End Function
Function BS(simge) 'Büyük Simge= All uppercase
On Error Resume Next
BS = VBA.Replace(simge, "i", "İ")
BS = VBA.Replace(BS, "ı", "I")
BS = VBA.UCase(BS)
End Function
Function İS(simge) 'İlk Karakteri Büyük Simge= The first character uppercase
On Error Resume Next
X1 = Empty: X2 = Empty
İS = VBA.Replace(simge, "i", "İ")
İS = VBA.Replace(İS, "ı", "I")
For i = 1 To VBA.Len(İS)
X1 = VBA.Right(VBA.left(İS, i), 1)
If i = 1 And Not X1 = Empty Then
X2 = VBA.UCase(X1)
İS = VBA.left(İS, (i - 1)) & VBA.Replace(İS, X1, X2, i, 1, vbTextCompare)
Else
X2 = VBA.LCase(X1)
İS = VBA.left(İS, (i - 1)) & VBA.Replace(İS, X1, X2, i, 1, vbTextCompare)
End If
X2 = X1
Next i
End Function
Function SS(simge) 'Aralıklardan Sonrakiler Büyük Simge= The later of space Large Icons
On Error Resume Next
X1 = Empty: X2 = Empty
SS = VBA.Replace(simge, "i", "İ")
SS = VBA.Replace(SS, "ı", "I")
For i = 1 To VBA.Len(SS)
X1 = VBA.Right(VBA.left(SS, i), 1)
If i = 1 Or (Not X1 = Empty And X2 = " ") Then
X2 = VBA.UCase(X1)
SS = VBA.left(SS, (i - 1)) & VBA.Replace(SS, X1, X2, i, 1, vbTextCompare)
Else
X2 = VBA.LCase(X1)
SS = VBA.left(SS, (i - 1)) & VBA.Replace(SS, X1, X2, i, 1, vbTextCompare)
End If
X2 = X1
Next i
End Function

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi