Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Nisan 2006 Cumartesi

Until Last Recording Numbering


'Module1

Option Explicit
Dim i As Single

Sub SonKaydaKadarNumaraVerme() '[Until Last Recording Numbering]
On Error GoTo Hata
'End(1) = End(xlToLeft).Select

'End(2) = End(xlToRight).Select
'End(3) = End(xlUp).Select
'End(4) = End(xlDown).Select

For i = 2 To [C65536].End(3).Row
Cells(i, "A").Value = i - 1
Next
Exit Sub
Hata:
End Sub


Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi