Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ocak 2009 Cumartesi

Select Active Area

'Module1


Option Explicit
Sub TümAktifAlanıSeç() '[Select Active Area]
On Error Resume Next
'Range(Range("A1"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Range(ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeConstants), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi