Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Ekim 2005 Perşembe

Region Naming And Deletion

'Module1
Option Explicit
Dim Alan As Range, Sayfa As Worksheet

Sub AlanTanımıVeSilinmesi() '[Region naming and deletion]
On Error GoTo Hata
Set Sayfa = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1")
Set Alan = Sayfa.Range("A2:F6")
Sayfa.Names.Add Name:="Bölge1", RefersToR1C1:=Alan
Application.Goto Reference:="Bölge1"
Sayfa.Range("Bölge1").Value = 1
[A1].Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("Bölge1"))
Sheets("Sayfa1").Names("Bölge1").Delete
Exit Sub
Hata:
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi