Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Şubat 2006 Cuma

In This Series Voice / Silence Of Font'Module1

Option Explicit
Dim i As Single
Dim Dizi As String

Dim  Karakter As String * 1
Dim  Sessiz As String
Dim  Sesli As String
Sub DizidekiSesliSessizYazıKarakterleri() '[In this series Voice / Silence of Font]
On Error GoTo Hata
Dizi = Range("A1").Value
For i = 1 To Len(Dizi)
Karakter = VBA.Mid(Dizi, i, 1)
Select Case VBA.LCase(Karakter)

Case "a", "e", "ı", "i", "o", "ö", "u", "ü"
Sesli = Sesli & Karakter
Case Else
Sessiz = Sessiz + Karakter
End Select
Next i
Range("A2") = Sessiz
Range("A3") = Sesli
Exit Sub
Hata:
Range("A2") = ""
Range("A3") = ""
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi