Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Mart 2009 Salı

Formula In Cell Profile'Module1
Option Explicit
Dim Hücre As Range
Dim Aranan As String, Bulunan As String

Sub HücredekiFormülüGöster() '[Formula in cell Profile]
On Error Resume Next
Set Hücre = Range("D2")
Bulunan = FormülGöster(Hücre)
MsgBox Hücre.Address & "deki formül: " & Bulunan & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbExclamation, "[PBİD®]Formül Bilgisi..."
End Sub
Function FormülGöster(Aranan) '[Formula Profile]
On Error GoTo Hata
If VBA.left(Aranan.Formula, 1) = "=" Then
FormülGöster = VBA.Right(Aranan.Formula, VBA.Len(Aranan.Formula) - 1)
Else
FormülGöster = ""
End If
Exit Function
Hata:
FormülGöster = ""
End Function

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi