Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ekim 2005 Cumartesi

Field Marking'Module1

Option Explicit
Dim Hücre As Range
Dim Aranan As String, Bulunan As String

Sub Alanİşaretleme() '[Field Marking]
On Error GoTo Hata
Aranan = Range("E2").Value
If Aranan = "" Then
GoTo Hata
Else
Set Hücre = Range("A1:A65536").Find(Aranan, , , , , xlNext)
Bulunan = Hücre.Address
Set Hücre = Range("A1:A65536").Find(Aranan, , , , , xlPrevious)
Bulunan = Bulunan & ":" & Hücre.Address
Range(Bulunan).Select
End If
Exit Sub
Hata:
Range("A1").Select
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi