Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Nisan 2006 Pazartesi

Direct And Indirect Cell Definition

'Module1

Option Explicit

Sub HücreTanımı() '[Direct Cell Definition]
On Error GoTo Hata
Sheets("Sayfa1").Select
Range("B1").Value = "Veri1"
[B1].Value = "Veri1"
Cells(1, 2).Value = "Veri1"
Range("B2:C4").Value = "Veri2"
[B2:C4].Value = "Veri2"
Range(Cells(2, 2), Cells(4, 3)).Value = "Veri2"
Range("Sayfa2!B1").Value = "Veri1"
Sheets("Sayfa2").[B1].Value = "Veri1"
Sheets("Sayfa2").Cells(1, 2).Value = "Veri1"
Range("Sayfa2!B2:C4").Value = "Veri2"
Sheets("Sayfa2").[B1:C4].Value = "Veri2"
Sheets("Sayfa2").Range(Cells(2, 2), Cells(4, 3)).Value = "Veri2"
Sheets(2).Select
Rows("3:6").Value = 100
Rows("3:6").Value = 100
[3:6].Value = 50
Rows("3:6").EntireRow.Hidden = True
[3:6].EntireRow.Hidden = False
Rows("3:6").EntireRow.Delete
[3:6].EntireRow.Insert
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CHAR(ROW(RC))"
[A1].FormulaR1C1 = "=CHAR(ROW(RC))"
Rows(3).FormulaR1C1 = "=CHAR(ROW(RC))"
[4:4].FormulaR1C1 = "=CHAR(ROW(RC))"
Exit Sub
Hata:
End Sub
Sub DolaylıHücreTanımı() '[Indirect Cell Definition]
On Error GoTo Hata
Range("B2").Offset(-1, 0).Value = "Veri1"
Range(Range("B1").Offset(1, 0), Range("B1").Offset(3, 1)).Value = "Veri2"
Exit Sub
Hata:
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi