Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Şubat 2009 Pazar

Delete All The Code in The Project

'Module1

Option Explicit
Dim KodSayfası
Sub ProjedekiTümKodlarıSil() 'Delete All The Code in The Project

If MsgBox("Projedeki bütün kodları silinecek. İşleme devam etmek istiyor musunuz?" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbYesNo, "[PBİD®] PROJE KODLARININ YOKEDİLMESİ") = vbNo Then Exit Sub
For Each KodSayfası In ThisWorkbook.VBProject.VBComponents

With KodSayfası.CodeModule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
End With

Next KodSayfası

End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi