Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Mart 2009 Cuma

Cells as Contingent Value Change
'Module1

Option Explicit
Dim i As Single, Adet As Double
Dim Hücre As Range, Sayfa As Worksheet, Adres As String
Dim Sonuç As Variant
Sub HücreDeğeriniŞartaBağlıDeğiştirme()
'[Cells as Contingent Value Change]

On Error Resume Next
Set Sayfa = ThisWorkbook.Sheets(1)
Adet = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row - 1
Adres = Sayfa.Name & "!A2:C" & Adet + 1
For i = 1 To Adet
Set Hücre = Sayfa.Range(Adres).Cells(i, 2)
Sonuç = Hücre.Value
Select Case Sonuç
Case 0 To 4: Hücre.Offset(0, 1).Value = "Geçmez"
Case 5, 6: Hücre.Offset(0, 1).Value = "Orta"
Case Is = 7, Is = 8: Hücre.Offset(0, 1).Value = "İyi"
Case Else: Hücre.Offset(0, 1).Value = "Çok İyi"
End Select
Next i
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi