Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ekim 2005 Pazartesi

The Cell Free / Full, And Signing Status'Module1

Option Explicit
Dim i As Single
Dim X

Sub HücreBoşDoluVeSayısalOlmaDurumu() '[The Cell Free / Full, And Signing Status]
On Error GoTo Hata
For i = 2 To 18
X = Cells(i, 1).Value
If VBA.IsArray(X) = False Then Cells(i, 3) = "False"
If VBA.IsDate(X) = False Then Cells(i, 4) = "False"
If VBA.IsEmpty(X) = False Then Cells(i, 5) = "False"
If VBA.IsError(X) = False Then Cells(i, 6) = "False"
If VBA.IsMissing(X) = False Then Cells(i, 7) = "False"
If VBA.IsNull(X) = False Then Cells(i, 8) = "False"
If VBA.IsNumeric(X) = False Then Cells(i, 9) = "False"
If VBA.IsObject(X) = False Then Cells(i, 10) = "False"
If VBA.IsArray(X) = True Then Cells(i, 3) = "True"
If VBA.IsDate(X) = True Then Cells(i, 4) = "True"
If VBA.IsEmpty(X) = True Then Cells(i, 5) = "True"
If VBA.IsError(X) = True Then Cells(i, 6) = "True"
If VBA.IsMissing(X) = True Then Cells(i, 7) = "True"
If VBA.IsNull(X) = True Then Cells(i, 8) = "True"
If VBA.IsNumeric(X) = True Then Cells(i, 9) = "True"
If VBA.IsObject(X) = True Then Cells(i, 10) = "True"
Next i
Hata:
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi