Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Şubat 2006 Pazartesi

Single Loop With Counter & With Continuous Loop Counter

'Module1


Option Explicit
Dim Başla, Bitir
Sub TekDöngülüSayaç() 'Single Loop with Counter
On Error GoTo Hata
Başla = VBA.Timer
Do
VBA.DoEvents
Bitir = VBA.Timer
[A1] = VBA.Format(Bitir - Başla, "00")
Loop While ((Bitir - Başla) <= 60)
Exit Sub
Hata:
[A1] = ""
End Sub
Sub SürekliDöngülüSayaç() 'With continuous loop counter
On Error GoTo Hata
If [B1] = "" Then
Döngü:
Başla = VBA.Timer
Do
VBA.DoEvents
Bitir = VBA.Timer
[A1] = VBA.Format(Bitir - Başla, "00")
Loop While ((Bitir - Başla) <= 60)
GoTo Döngü
Else
[A1] = ""
End If
Exit Sub
Hata:
[A1] = ""
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi