Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Şubat 2008 Çarşamba

Worksheet Visible


'Module1

Option Explicit
Dim Sayfa As Worksheet

Sub Sayfa_Göster()
On Error Resume Next
Worksheets("Sayfa1").Visible = True
End Sub
Sub Sayfa_Gizle()
On Error Resume Next
Worksheets("Sayfa1").Visible = False
End Sub
Sub Tüm_Sayfaları_Göster()
On Error Resume Next
For Each Sayfa In Worksheets
Sayfa.Visible = xlSheetVisible 'True
Next Sayfa
End Sub
Sub Tüm_Sayfaları_Gizle()
On Error Resume Next
For Each Sayfa In Worksheets
Sayfa.Visible = xlSheetHidden 'False
Next Sayfa
End Sub
Sub Tüm_Sayfaları_Çok_Gizle()
On Error Resume Next
For Each Sayfa In Worksheets
Sayfa.Visible = xlVeryHidden
Next Sayfa
End Sub

10 Şubat 2008 Pazar

Select WorkSheets Samples


'Module1

Sub Sayfaya_Git()
On Error Resume Next
Sheets("Örnek").Select
End Sub
Sub Sonraki_Sayfaya_Git()
On Error Resume Next
If ActiveSheet.Index = Worksheets.Count Then
Worksheets(1).Select
Else
Worksheets(ActiveSheet.Index + 1).Select
End If
End Sub
Sub Önceki_Sayfaya_Git()
On Error Resume Next
If ActiveSheet.Index = Worksheets.Count Then
Worksheets(-1).Select
Else
Worksheets(ActiveSheet.Index - 1).Select
End If
End Sub

1 Şubat 2008 Cuma

Auto_Open and Workbook_Open Samples

'Module1
Sub Auto_Open()
On Error Resume Next
Sheets("Sayfa1").Select
Range("A1").Select
MsgBox "Sheet1 Sayfasındaki gerekli bilgileri doldurun ", vbInformation, "[PBİD®] UYARI!..."
End Sub
'ThisWorkbook Module
Private Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
Call MsgBox("Programlayan : Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com" & vbNewLine & vbNewLine & "Sonuçları kontrol etmeyi unutmayın!" & vbNewLine & vbNewLine & "sayfaları kopyalayabilirsiniz. ", vbInformation, "[PBİD®] UYARI")
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi