Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ocak 2008 Perşembe

Workbook_BeforeClose


'ThisWorkbook Module
Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
On Error GoTo 0
Dim Karar As Variant
Karar = MsgBox("Do you really want to close the workbook?" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbYesNo, "[PBİD®]Workbook BeforeClose...")
If Karar = vbNo Then Cancel = True
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi