Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Temmuz 2008 Perşembe

UserForm OnTime Animation
'Module1

Option Explicit
Dim x As Boolean
Public GösteriZamanı As Double

Sub GösteryiBaşlat()
On Error Resume Next
GösteriZamanı = Now + TimeSerial(0, 0, 1)
Application.OnTime EarliestTime:=GösteriZamanı, Procedure:="Gösteri", Schedule:=True
End Sub
Sub GösteryiBitir()
On Error Resume Next
Application.OnTime EarliestTime:=GösteriZamanı, Procedure:="Gösteri", Schedule:=False
End Sub
Sub Gösteri()
x = UserForm1.Label1.Visible
UserForm1.Label1.Visible = Not x
GösteryiBaşlat
End Sub

 'UserForm1

Option Explicit
Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] UserForm OnTime Animation..."
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
On Error Resume Next
Call GösteryiBaşlat
Do
Label2.Caption = Now
DoEvents
Loop
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
Call GösteryiBitir
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi