Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Kasım 2003 Cumartesi

UserForm Object Controls'UserForm1

Option Explicit
Dim Ctr As Control
Dim Say As Integer
Dim Mesaj As String

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] UserForm Object Controls..."
Label1.Caption = "": Label2.Caption = ""
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Say = 0: Mesaj = ""
For Each Ctr In Me.Controls
If VBA.TypeName(Ctr) = "CheckBox" Then
If Ctr.Value Then
Say = Say + 1
Mesaj = Mesaj & Ctr.Name & vbCr
End If
End If
Next Ctr
Label1.Caption = Say
Label2.Caption = "adet CheckBox işaretli."
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi