Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Haziran 2008 Pazar

UserForm ComboBox KeyUp Controls
'UserForm1

Option Explicit
Dim i As Single

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] UserForm ComboBox KeyUp Controls..."
For i = 1 To 100
ComboBox1.AddItem "Kayıt " & i
Next i
End Sub

Private Sub UserForm_Activate()
On Error Resume Next
ComboBox1.ListIndex = 5
ComboBox1.SetFocus
ComboBox1.DropDown
End Sub
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
On Error Resume Next
ComboBox1 = Empty
ComboBox1.SetFocus
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi