Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Kasım 2003 Pazartesi

UserForm QueryClose True

'UserForm1
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Unload Me
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
If CloseMode = vbFormControlMenu Then Cancel = True
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi