Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Aralık 2003 Cumartesi

Data Base Control on UserForm'UserForm1

Option Explicit
Dim Bakılan As Range
Dim No As Double
Dim VeriTabanı, SatırSayısı, SonSatır

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Data Base Control on UserForm..."
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Set VeriTabanı = Application.Cells(1, 1).CurrentRegion: Label1.Caption = " " & VeriTabanı.Address
SatırSayısı = VeriTabanı.Rows.Count: Label2.Caption = " " & SatırSayısı
SonSatır = SatırSayısı + 1: Label3.Caption = " " & SonSatır
Call DoluBoşKayıtBilgisi
Cells(SonSatır, 1).Select
End Sub
Private Sub DoluBoşKayıtBilgisi()
On Error Resume Next
No = 0
For Each Bakılan In VeriTabanı
If IsEmpty(Bakılan) Then
No = No + 1
ComboBox1.AddItem Bakılan.Address
End If
If Not IsEmpty(Bakılan) Then
'No = No + 1
'ComboBox1.AddItem Bakılan.Address
End If
Next Bakılan
Label4.Caption = " " & No
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi