Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Nisan 2008 Salı

Multi Line TextBox'UserForm1

Private Sub UserForm_Activate()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®]MultiLine TextBox..."
TextBox1.MultiLine = True
TextBox1 = ""
For i = 1 To 15
TextBox1.Value = TextBox1.Value & Cells(i, 1).Value & vbLf
Next
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi