Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Kasım 2004 Cumartesi

TextBox Exit Control


'UserForm1

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] TextBox Exit Control..."
TextBox1.Text = "Türkiye"
Label2.Caption = ""
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
On Error Resume Next
CommandButton1.Enabled = True
Label2.Caption = ""
End Sub
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
On Error Resume Next
If (TextBox1 <> "Türkiye") Then
CommandButton1.Enabled = False
Label2.Caption = "Hatalı Kayıt"
Label2.ForeColor = &HFF&
Cancel = True
TextBox1.SetFocus
Else
Label2.Caption = "Başarılı Kayıt"
Label2.ForeColor = &HC000&
End If
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi