Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Kasım 2004 Çarşamba

Cells Find xlByRow'UserForm1

Option Explicit
Dim Aranan As Variant
Dim Satır As Double

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Cells Find xlByRow..."
TextBox1.Text = "Erzurum"
Me.Show 0
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Aranan = TextBox1.Value
Satır = Cells.Find(Aranan, Range("A1"), xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext, False, False).Row
Range("A" & Satır & ":D" & Satır).Select
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi