Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ekim 2004 Cuma

TextBox String Convert'UserForm1

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®]TextBox String Convert..."
TextBox1.Value = "textBox string convert": Label1.Caption = " vbFormUnicode"
TextBox2.Value = "textBox string convert": Label2.Caption = " vbHiragana"
TextBox3.Value = "textBox string convert": Label3.Caption = " vbKatakana"
TextBox4.Value = "textBox string convert": Label4.Caption = " vbLowerCase"
TextBox5.Value = "textBox string convert": Label5.Caption = " vbNarrow"
TextBox6.Value = "textBox string convert": Label6.Caption = " vbProperCase"
TextBox7.Value = "textBox string convert": Label7.Caption = " vbUnicode"
TextBox8.Value = "textBox string convert": Label8.Caption = " vbUpperCase"
TextBox9.Value = "textBox string convert": Label9.Caption = " vbWide"
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
On Error Resume Next
TextBox1.Value = VBA.StrConv(TextBox1.Value, vbFromUnicode)
End Sub
Private Sub TextBox2_Change()
On Error Resume Next
TextBox2.Value = VBA.StrConv(TextBox2.Value, vbHiragana)
End Sub
Private Sub TextBox3_Change()
On Error Resume Next
TextBox3.Value = VBA.StrConv(TextBox3.Value, vbKatakana)
End Sub
Private Sub TextBox4_Change()
On Error Resume Next
TextBox4.Value = VBA.StrConv(TextBox4.Value, vbLowerCase)
End Sub
Private Sub TextBox5_Change()
On Error Resume Next
TextBox5.Value = VBA.StrConv(TextBox5.Value, vbNarrow)
End Sub
Private Sub TextBox6_Change()
On Error Resume Next
TextBox6.Value = VBA.StrConv(TextBox6.Value, vbProperCase)
End Sub
Private Sub TextBox7_Change()
On Error Resume Next
TextBox7.Value = VBA.StrConv(TextBox7.Value, vbUnicode)
End Sub
Private Sub TextBox8_Change()
On Error Resume Next
TextBox8.Value = VBA.StrConv(TextBox8.Value, vbUpperCase)
End Sub
Private Sub TextBox9_Change()
On Error Resume Next
TextBox9.Value = VBA.StrConv(TextBox9.Value, vbWide)
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi