Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Nisan 2008 Pazar

Transferring Data From TextBox to Worksheet


'UserForm1
Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®]TextBox Value Worksheet"
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
On Error Resume Next
Sheets("Sayfa1").Select: Range("B2").Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(1, -1).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(0, -1).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(-1, -1).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(-1, 0).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(-1, 1).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(1, 1).Value = TextBox1.Value
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi