Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Aralık 2004 Çarşamba

TextBox Cut/Copy Paste Control

'UserForm1

Dim Kontrol As Double

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] TextBox Cut/Copy Paste Control..."
TextBox1.Text = "Cut Copy Veri"
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Kontrol = 0
With TextBox1
.SetFocus
.SelStart = 0
.SelLength = VBA.Len(.Text)
Kontrol = .SelLength
.EnterFieldBehavior = fmEnterFieldBehaviorSelectAll
.Copy
If (Kontrol > 0) Then
TextBox2.Paste
End If
End With
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
On Error Resume Next
Kontrol = 0
With TextBox1
.SetFocus
.SelStart = 0
.SelLength = VBA.Len(.Text)
Kontrol = .SelLength
.EnterFieldBehavior = fmEnterFieldBehaviorSelectAll
.Cut
If (Kontrol > 0) Then
TextBox2.Paste
End If
End With
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi