Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Nisan 2008 Perşembe

TextBox Empty'UserForm1

Option Explicit
Dim Say As Double
Dim i As Single

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®]TextBox Empty..."
CommandButton1.Caption = "Dolu Kutu Sayısı: " & 0
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Dim Say As Integer
For i = 1 To 15
If Me.Controls("TextBox" & i).Text <> Empty Then Say = Say + 1
Next
CommandButton1.Caption = "Dolu Kutu Sayısı: " & Say
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi