Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Mart 2005 Pazar

Sound Play

'Module1

Option Explicit
Public Declare Function sndPlaySound32 Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long

Sub Sound_Play_Deneme()
On Error Resume Next
Call sndPlaySound32("C:\WINDOWS\Media\Windows Xp Closed", 1)
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi