Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Mayıs 2004 Perşembe

Sheet Protect / Unprotect

'Module1
Sub KorumaDialogu()
On Error Resume Next
Application.Dialogs(xlDialogProtectDocument).Show
End Sub
Sub KorumaPasif()
On Error Resume Next
ActiveSheet.Unprotect
End Sub
Sub KorumaAktif()
On Error Resume Next
ActiveSheet.Protect
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi