Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ağustos 2004 Salı

SpecialCells Method
'Module1

'Alan.SpecialCells(Type, Value).Command
'Type
'xlCellTypeAllFormatConditions' [Biçim]
'xlCellTypeAllValidation' [Doğrulama Kriteri]
'xlCellTypeBlanks' [Boş Hücreler]
'xlCellTypeComments' [Hücre Açıklma Notları]
'xlCellTypeConstants' [Hücrelere Ait Sabitler]
'xlCellTypeFormulas' [Hücrelere Ait Formüller]
'xlCellTypeLastCell' [Kullanılan Son Hücre Aralığı]
'xlCellTypeSameFormatConditions' [Benzer Formatta Olan Hücreler]
'xlCellTypeSameValidation' [Benzer Doğrulama Kriterindeki Hücreler]
'xlCellTypeVisible' [Tüm Görünür Hücreler]
'Value
'xlErrors
'xlLogical
'xlNumbers
'xlTextValues
Option Explicit
Dim Hücre As Range
Dim Rapor As String
SpecialCells Method

Sub SpecialCells_xlCellTypeAllValidation_Method()
On Error GoTo Hata
Rapor = Empty
ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeSameFormatConditions).Select
For Each Hücre In Selection
Rapor = Rapor & vbCrLf & Hücre.Address
Next Hücre
MsgBox "xlCellTypeAllValidation Özelliklerdeki Hücre Listesi" & vbCrLf & vbCrLf & Rapor & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®]SpecialCells Method"
Exit Sub
Hata:
MsgBox "Aranan Özelliklerde Hiçbir Hücre Bulunamadı" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®]SpecialCells Method"
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi