Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Temmuz 2004 Salı

CommandBarControls Management
'Module1

Dim CBC As Office.CommandBarControl
Dim Rapor As String

Sub MenüKomutlarınıKapat()
On Error GoTo 0
Rapor = Empty
For Each CBC In Application.CommandBars.FindControls(Id:=847)
CBC.Enabled = False
Rapor = Rapor & VBA.Chr(13) & CBC.Caption
Next CBC
For Each CBC In Application.CommandBars.FindControls(Id:=889)
CBC.Enabled = False
Rapor = Rapor & VBA.Chr(13) & CBC.Caption
Next CBC
MsgBox "Kullanım DIŞINA alınan [CBC] Menü Komutları" & VBA.Chr(13) & Rapor & vbCrLf & VBA.Chr(13) & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] CommandBarControl Enabled/Disabled..."
End Sub
Sub MenüKomutlarınıAç()
On Error GoTo 0
Rapor = Empty
For Each CBC In Application.CommandBars.FindControls(Id:=847)
CBC.Enabled = True
Rapor = Rapor & VBA.Chr(13) & CBC.Caption
Next CBC
For Each CBC In Application.CommandBars.FindControls(Id:=889)
CBC.Enabled = True
Rapor = Rapor & VBA.Chr(13) & CBC.Caption
Next CBC
MsgBox "Kullanım İÇİNE alınan [CBC] Menü Komutları" & VBA.Chr(13) & Rapor & vbCrLf & VBA.Chr(13) & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] CommandBarControl Enabled/Disabled..."
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi