Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Temmuz 2004 Perşembe

Multi Sheet Print'Module1

Option Explicit
Dim AktifOlan As Object, Sayfa, Sayfalar, SonResim As Object
Dim Yazdırılan As Worksheet
Dim Resimler As Integer

Sub Çoklu_Sayfa_Yazdırma()
On Error GoTo 0
Set Sayfalar = ActiveWindow.SelectedSheets
If Sayfalar.Count = 1 Then
Selection.PrintOut preview:=True
Exit Sub
End If
Set AktifOlan = ActiveSheet
Application.ScreenUpdating = False
AktifOlan.Select
Set Yazdırılan = Worksheets.Add
For Each Sayfa In Sayfalar
If TypeName(Sayfa) = "Worksheet" Then
Resimler = Resimler + 1
Sayfa.Activate
Selection.CopyPicture
Yazdırılan.Cells(Resimler * 3 - 2, 1).Value = Sayfa.Name
Yazdırılan.Paste Yazdırılan.Cells(Resimler * 3 - 1, 1)
Yazdırılan.Rows(Resimler * 3 - 1).RowHeight = Yazdırılan.Pictures(Resimler).Height
End If
Next Sayfa
Yazdırılan.PrintOut preview:=True
Application.DisplayAlerts = False
Yazdırılan.Delete
Application.DisplayAlerts = True
Sayfalar.Select
AktifOlan.Activate
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi