Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Ağustos 2008 Çarşamba

Delete Rows
'Sheets("Sayfa1") Module

Option Explicit
Dim SonSatır As Variant
Dim r As Single

Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
Call BoşSatırlarıSil
End Sub
Sub BoşSatırlarıSil()
On Error GoTo Hata:
SonSatır = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
Application.ScreenUpdating = False
For r = SonSatır To 1 Step -1
If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then Rows(r).Delete
Next r
Hata:
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi