Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Aralık 2004 Pazartesi

Worksheet Selection Change


'Sheets("VeriTabanı") Module

Option Explicit
Dim Satır, Sütun As Integer
Dim Satırım, Sütunum, Hücrem, Seçimim As Range

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If (Selection.Cells.Count > 1) Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
Satır = ActiveCell.Row
Sütun = ActiveCell.Column
Set Hücrem = ActiveCell
Set Satırım = Range(Cells(Satır, 1), Cells(Satır, Sütun + 1))
Set Sütunum = Range(Cells(1, Sütun), Cells(Satır + 1, Sütun))
Set Seçimim = Application.Union(Satırım, Sütunum)
Seçimim.Select
Hücrem.Activate
Set Hücrem = Nothing
Set Satırım = Nothing
Set Sütunum = Nothing
Set Seçimim = Nothing
Application.EnableEvents = True
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi