Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Aralık 2003 Pazartesi

Multi Line Select on Sheet'Module1

Option Explicit
Dim i As Integer
Dim İlk, Son As Double
Dim Satır As Variant

Sub ÇokluSatırSeç()
On Error Resume Next
İlk = InputBox("İlk Satır No:", "[PBİD®]Çoklu Satır Seçimi")
Son = InputBox("Son Satır No:", "[PBİD®]Çoklu Satır Seçimi")
Satır = ""
For i = İlk To Son Step 2
Satır = Satır + Trim(Str(i)) + ":" + Trim(Str(i)) + ","
Next i
Satır = Left(Satır, Len(Satır) - 1)
Range(Satır).Select
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi