Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Ekim 2003 Pazartesi

SaveAs Password & Password With InputBox

'Module1
Sub SaveAs_Password()
On Error GoTo 20
10
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.SaveAs Password:="0123456789"
ActiveWindow.Close
Application.DisplayAlerts = True
GoTo 10
20
Exit Sub
End Sub

'Module2

Dim Şifre, Deneme As Long
Sub ŞifreSorgusu()
On Error Resume Next
60 Şifre = InputBox("Lütfen şifreyi giriniz!" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", "[PBİD®] Şifre Sorgusu")
If Şifre = "0123456789" Then
Range("A1").Select
Exit Sub
Else
MsgBox "Yanlış şifre girdiniz!" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®]Lütfen Dikkat..."
End If
Deneme = MsgBox("Yeniden denemek ister misiniz?" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbYesNo, "[PBİD®]Lütfen Dikkat...")
If Deneme = 6 Then
GoTo 60
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi