Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ocak 2008 Salı

KeyCode and KeyAscii'UserForm1

Option Explicit
Dim Satır, Kayıt, Kolon As Double

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] KeyCode ve KeyAscii..."
ListBox1.SetFocus
End Sub
Private Sub ListBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
On Error Resume Next
Satır = ListBox1.ListIndex
Kayıt = Satır + 1
Label1.Caption = KeyCode
If VBA.Abs(KeyCode) = 45 Then
ListBox1.AddItem "", Satır
If (Satır > -1) Then
ListBox1.ListIndex = Satır
Else
ListBox1.ListIndex = Satır + 1
End If
End If
If VBA.Abs(KeyCode) = 46 And (Satır > -1) Then
ListBox1.RemoveItem ListBox1.ListIndex
If (ListBox1.ListCount > 0) Then
If (Satır > 0) Then
ListBox1.ListIndex = Satır - 1
Else
ListBox1.ListIndex = Satır
End If
End If
End If
End Sub
Private Sub ListBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
On Error Resume Next
Label2.Caption = KeyAscii
ListBox1.MatchEntry = fmMatchEntryNone
If (VBA.Abs(KeyAscii) <> 8) And (Vba.Abs(KeyAscii) <> 32) And (Vba.Abs(KeyAscii) <> 13) Then
ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) & Chr(KeyAscii)
End If
If VBA.Abs(KeyAscii) = 8 Then
If (Len(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)) > 0) Then
ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) = Left(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0), Len(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0)) - 1)
End If
End If
If VBA.Abs(KeyAscii) = 32 Then
ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) & Chr(KeyAscii)
End If
End Sub
Private Sub ListBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
On Error Resume Next
ListBox1.MatchEntry = fmMatchEntryFirstLetter
End Sub

 

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi