Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Ağustos 2006 Pazar

FileSystem Property'Module1
Option Explicit
Dim fs, d, s

Sub ShowFileSystemType()
'Available return types include FAT, NTFS, and CDFS.
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set d = fs.GetDrive("c:") 'a,b,c,d,e,f,g...
s = d.FileSystem
MsgBox "Dosyalama Sisteminiz: " & s & Chr(13) & Chr(13) & "Mustafa ULUSARAÇ" & Chr(13) & "01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] Available return types inculude FAT, NTFS and CDFS"
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi