Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Aralık 2007 Perşembe

Files Collection'Module1

Sub Files_Collection()
On Error Resume Next
FihristGöster "c:\"
End Sub
Sub FihristGöster(Fihrist)
On Error Resume Next
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(Fihrist)
Set fc = f.Files
For Each f1 In fc
s = s & f1.Name
s = s & vbCrLf
Next
MsgBox s & VBA.Chr(13) & VBA.Chr(13) & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] File Collection..."
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi