Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Temmuz 2006 Perşembe

FileName Property
'Module1

Sub FileName_Property()
On Error Resume Next
Dim Rapor As String
Set fs = Application.FileSearch
Rapor = Empty
With fs
.LookIn = "C:\windows\system32"
.Filename = "cmd*.*"
If (.Execute > 0) Then
MsgBox "C:\windows\system32" & " klasörüde " & .FoundFiles.Count & " dosya(s) bulundu." & VBA.Chr(13) & VBA.Chr(13) & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] FileName Proıperty..."
For i = 1 To .FoundFiles.Count
Rapor = Rapor & VBA.Chr(13) & .FoundFiles(i)
Next i
MsgBox Rapor & VBA.Chr(13) & VBA.Chr(13) & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] FileName Property.."
Else
MsgBox "Herhangi bir dosya bulunamadı."
End If
End With
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi