Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Aralık 2008 Pazartesi

FileDialog Property
'UserForm1

'Add Tools on UserForm1: Label1, ListBox1, Image1, Label2, CommandButton1
Option Explicit
Dim Sayaç As Long

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] FileDialog Property (Application)..."
Application.Visible = False
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
On Error Resume Next
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
Application.Visible = True
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
ListBox1.Clear
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.AllowMultiSelect = True
.Show
For Sayaç = 1 To .SelectedItems.Count
ListBox1.AddItem .SelectedItems(Sayaç)
Next Sayaç
End With
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi